Eind vorig jaar keurde het Agentschap Onroerend Erfgoed het landschapsbeheersplan voor de Oude Pastorij goed.  Dat werd in opdracht van het gemeentebestuur opgemaakt en legt voor de volgende 20 jaar de visie en de beheersmaatregelen vast voor dit geklasseerd gebouw en voor het park, dat beschermd is als landschap.

HelmutJaspers, schepen van leefmilieu, groenbeleid en jeugd (sp.a): “We willen van dit mooie parkdomein terug een pareltje in het centrum van onze gemeente maken. Een park waar jong en ouder tot rust kunnen komen en genieten, maar waar ook de talloze verenigingen verder hun ding kunnen doen. Vandaar dat we dit beheersplan lieten opstellen.  In de eerste plaats pakken we de vest rond het park aan.  Die is met de jaren door erosie afgekalfd, is vaak onderhevig aan sluikstort. Dat geeft een verloederde indruk.  Vlak na de zomer,wanneer de waterstand het laagst is, zal het eerste deel (langs Essendonk en de speeltuin) worden beschoeid”.  Deze werken worden geraamd op een kleine €70.000.  Eveneens zullen er in het najaar een aantal snoei- en onderhoudswerken gebeuren aan de beplanting en zal ook het metselwerk ter hoogte van de waterlijn worden hersteld.  Voor al deze werken rekent Essen op een subsidie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Volgendjaar zal dan het tweede deel van de walgracht worden beschoeid.  Optermijn wordt onder andere ook de asfaltweg op het domein verwijderd en debruggen hersteld of vernieuwd.

In het voorjaar 2018 zal ook de site van de voormalige speeltuin worden heringericht. “In opdracht van de gemeente maakt het Regionaal Landschap De Voorkempen een ontwerpplan voor de inrichting van een natuurspeeltuin, een ‘Stoerwoud’”. Dat zal een avontuurlijk speelplein worden waar uiteraard ook het elementwater aan bod zal komen.