Boetes en bekeuringen zijn niet fiscaal aftrekbaar. Maar ‘Parkeerboetes' uitgeschreven door een parkeerwachter worden niet beschouwd als boetes maar als retributies. Ze zijn dan ook fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Volgens Dirk Van der Maelen (sp.a) is dit een lacune in de wetgeving die aangepast dient te worden.

Van der Maelen: "Dat een parkeerticket als beroepskost kan worden ingebracht is logisch. Maar wie kiest om geen geld in de parkeermeter te stoppen en als gevolg daarvan een ‘halvedagtarief' krijgt aangerekend door een parkeerwachter, zou daarvoor geen fiscale aftrek mogen genieten." Het halvedagticket is immers in het leven geroepen omdat parkeerwachters geen boetes kunnen uitschrijven. "Je kiest dus niet voor een halvedagticket, je kiest ervoor niet te betalen in de hoop ermee weg te komen. Het kan toch echt niet de bedoeling zijn zulk gedrag fiscaal aan te moedigen."  


De sp.a'er wijst er ook op dat alleen zij die hun reële kosten bewijzen, en dat vaak ook nog door een fiscaal specialist laten doen, hiervan kunnen genieten. "Voor de meeste mensen die een kostenforfait gebruiken, is dit allemaal niet van toepassing. Dat maakt het nog oneerlijker dan het al is."  Van der Maelen zal dit aankaarten in de commissie Financiën en er bij de minister van Financiën op aandringen de nodige maatregelen te nemen.