Jong CD&V Mechelen organiseert dit weekend in Perron M een inclusieve fuif toegankelijk voor personen met een handicap. De organisatoren kwamen tot de vaststelling dat er geen voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap zijn. Schepen van Mobiliteit Karel Geys en schepen van Beleid voor personen met een handicap Rita Janssens (beiden sp.a) reageren.

Wij moedigen Mechelse verenigingen aan om hun activiteiten toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom ondersteunen we dit met subsidies, wat we ook gedaan hebben met een bedrag van €848 voor deze inclusieve fuif. We hebben daarnaast onmiddellijk voor een tijdelijke oplossing gezorgd door enkele parkeerplaatsen voor te behouden. In de toekomst zal hiervoor een definitieve oplossing worden gezocht en dan zullen deze plaatsen ook breder worden gemaakt. Momenteel zijn er op de vestenparkings Rode Kruisplein en Zandpoortvest II reeds parkeerplaatsen uitsluitend voor personen met een handicap. Daarnaast zijn er ook in de binnenstad verschillende voorbehouden plaatsen. Bovendien kan je met een parkeerkaart voor personen met een handicap overal gratis en onbeperkt parkeren in de betalende en blauwe zone, met uitzondering van de ondergrondse parkings. Volgende week gaan we de hele situatie in Mechelen grondig bestuderen en bekijken waar er bijkomende plaatsen kunnen gecreëerd worden. In de toekomst zal hier telkens rekening mee worden gehouden, bijvoorbeeld bij de geplande uitbreiding van de gratis randparking Douaneplein met 90 plaatsen. Wij vinden het immers belangrijk om op alle beleidsdomeinen te kiezen voor een inclusieve benadering met aandacht voor personen met een handicap”, aldus schepen van Mobiliteit Karel Geys en schepen van Beleid voor personen met een handicap Rita Janssens.