Tijdens de gemeenteraad van maart 2009 werd als test een nieuw type parkeerzone voor laden en lossen goedgekeurd.

 

In deze parkeerzone kan iedereen gereglementeerd parkeren tegen 100€ per halve dag, uitgezonderd voor laden en lossen, dat is gratis. In deze testfase worden op 2 plaatsen in de gemeente dergelijke zones voorzien.

De nieuwe parkeerzone vervangt de laad-en loszones die worden voorzien in de wegcode en waar de politie bevoegd is om overtredingen te verbaliseren.

Men vervangt dus een wettelijke overtreding uit de wegcode door een reglement waardoor een privé-organisatie (Rauwers) het werk van de politie gaat overnemen omdat volgens de heer Clerfayt de politierechtbanken nu geen gevolg geven aan deze PV’s.

Dit is een experiment samen met de VGSB en de gemeenten Ukkel en Etterbeek. De locaties zijn: Haachtsesteenweg, Rogierlaan (ter hoogte van de post), Alsembergsesteenweg (Ukkel) en de Tondersestraat (Etterbeek). Tegen de zomer wordt het systeem geëvalueerd.