Bij hun zoveelste boete hebben heel wat burgers het gevoel dat betaald parkeren een makkelijke manier is voor de gemeente om geld binnen te rijven.

Het College van Burgemeester Schepenen wijst dit van de hand. ‘Het is geen jackpot, maar een manier om het verkeersbeleid te sturen. Het is een instrument om auto's uit de straten van Schaarbeek te weren' klinkt het.

Op basis van de gemeentebegroting verwacht men tussen 2009 en 2010 een verdubbeling van de inkomsten.

De inkomsten hebben een vlucht genomen na een wetswijziging in 2003. Parkeerinbreuken zijn sindsdien niet langer strafbaar, maar kunnen met een retributie afgehandeld worden. Dat maakt ook controle door een privébedrijf mogelijk. In Schaarbeek is het parkeertoezicht uitbesteed aan het privébedrijf Rauwers.

Inkomsten kan je onderverdelen in verschillende posten zoals verkoop van allerhande parkeerkaarten (de bewonerskaarten, bedrijfskaarten, hoffelijkheidskaarten), retributies op parkings- en parkeerplaatsen, taxen op voertuigen en de opbrengst van parkeermeters. Alles samen is parkeren in Schaarbeek in 2010 goed voor een opbrengst van 4 miljoen euro.

 
2009
2010
Taxen op parkings- en parkeerplaatsen
208.022
215.303
Taxen op voertuigen
742.786
742.786
Verkoop van parkeerkaarten
300.000
600.000
Opbrengst parkeermeters
1.050.000
2.500.000
 
2.300.808
4.058.089