sp.a-raadslid Greet Riebbels heeft vragen bij de verkeerscirculatie en het zoeken naar een parkeerplaats in het zuidelijk deel van de Tolhuis-sector. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw stelde haar gerust: “ Het College besliste inderdaad tot aanpassing van de circulatie in de sector Tolhuis. Hiermee wordt het doorgaand verkeer doorheen het zuidelijk deel van de sector geweerd. Deze wijziging impliceert dat er een aantal aanrijroutes naar parkeerplaatsen in de omgeving van de Ham zullen wijzigen, maar dat er nog allerlei mogelijkheden zijn om te circuleren in deze wijk zoals de kaart hieronder in bijlage aangeeft."