Annick Lambrecht wil dat het parket alle recente, relevante informatie in verband met het onderzoek naar de Bende van Nijvel deelt met het parlement. Ze dringt aan op een debat met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de verdere aanpak van het onderzoek.

“Wij willen dat het nodige wordt gedaan om het onderzoek naar de Bende van Nijvel ten gronde en zo snel als mogelijk verder te zetten”, zegt Annick Lambrecht. “De nabestaanden zitten nog steeds met heel veel vragen en kregen al die jaren amper antwoorden. Justitie moet het onderzoek na de onthullingen van dit weekend dringend nieuw leven inblazen. Na 32 jaar mogen de vragen wie, wat, waar, hoe en wanneer eindelijk eens uitgeklaard worden.”

Daarom stelt sp.a voor dat zo snel als mogelijk de info van het parket wordt gedeeld met het parlement. Het gaat om de info die aantoont wat nodig is om het verder onderzoek te optimaliseren zonder remmingen. “Het spreekt voor zich dat het moet gebeuren met volle respect en inachtneming van het geheim van het onderzoek. Het parket kan perfect zelf oordelen wat ze kan delen met het parlement om duidelijk te maken wat nodig is”, zegt Annick Lambrecht.

“In dat kader dringen wij er ook op aan om snel en grondig het wetsontwerp dat het wettelijk kader invoert voor de spijtoptanten te behandelen en te stemmen”, legt Annick Lambrecht uit. “Die vraag werd vanuit de onderzoekers voor het eerst gesteld in november 2016 en was toen eigenlijk al een herhaling van de besluiten van de onderzoekscommissies rond de Bende van Nijvel. Er is geen reden om nog langer te wachten. Er leven wellicht nog mensen die nog belangrijke informatie hebben en zij kunnen nuttige tips voor het onderzoek leveren. Enkel mensen die op een of andere manier betrokken waren bij de feiten, kunnen nuttige tips geven.”