De stad Halle start nog deze maand met de aanleg van de definitieve, degelijke parking op Nederhem, die als volwaardige voorstads- en pendelparking zal dienen. De huidige parking is tijdelijk en bevat veel putten en oneffenheden. Samen met deze werken wordt ook de Spoorwegstraat aangelegd, die de te vernieuwen Nederhembrug met de wijk Nederhem zal verbinden. In totaal komen er door de aanleg van deze parking en omliggende straten in totaal ruim 100 extra parkeerplaatsen. Vooraleer de stad met de werken kan starten, moet de bodem van het terrein gesaneerd worden. Om deze saneringswerken te kunnen uitvoeren moet een groot deel van de huidige parking op Nederhem afgesloten worden. Dit gebeurt vanaf dinsdag 24 januari. De saneringswerken, de aanleg van de weg en van de nieuwe parking zullen vermoedelijk tegen eind 2017 beëindigd zijn.

De saneringswerken, de aanleg van de weg en van de nieuwe parking zullen vermoedelijk tegen eind 2017 beëindigd zijn.

Het deel van de parking dat tijdelijk niet beschikbaar zal zijn ligt vooraan, vlak naast het rondpunt. De parking die wat verderop ligt (aan de inrit Jean Laroystraat), blijft gedurende de werken beschikbaar

Het stadsbestuur brengt onmiddellijk een aantal alternatieven naar voor, die het tijdelijk verlies aan parkeerplaatsen compenseren, met name:

  • Voor lang parkeren: er worden 122 extra plaatsen gecreëerd op en rond de Welkomstlaan (“Landingsbaan”): 17 extra plaatsen op de Welkomstlaan, 10 extra plaatsen op de Albertstraat en 20 extra plaatsen in het verlengde van de E. Nerinckxstraat. Daarnaast komen er in het deel tussen de parking aan de E. Nerincxstraat en de E. Ysayestraat 75 extra parkeerplaatsen. De nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd door het aanpassen van parkeerstroken en rijlopers en het invoeren van schuin parkeren.

  • Voor kort parkeren: de parking langs de Slingerweg (achterzijde parking De Bres) wordt een zone voor kort parkeren (maximaal 3 uur). Deze parking is er specifiek met oog op de bezoekers van het zwembad, de markt en de omliggende handelaars. Langs de Graankaai komt een kiss & ride-strook voor bussen.

De alternatieven voor het lang parkeren liggen op een wandelafstand van 5 à 10 minuten van het stationsplein. De alternatieven voor kort parkeren liggen eveneens op beperkte wandelafstand Nederhemparking.

Er wordt nog aan verder alternatieven gewerkt.

Vragen? OMM-openbare werken | openbare.werken@halle.be | T 02 365 95 10