Vandaar dat dit bestuur al sinds het begin van de legislatuur op zoek is naar locaties in de gemeente waar kleine buurtparkings gecreëerd kunnen worden. Deze extra plaatsen moeten dienen om de parkeerdruk te verlichten.

Kristien Vingerhoets, schepen van openbare werken: “zo kocht de gemeente vorig jaar twee aangrenzende kavels aan in de Bosstraat. Later dit jaar zullen deze kavels omgevormd worden tot een buurtparking. Dat is in deze buurt broodnodig, zeker na het verdwijnen van de tijdelijke buurtparking op de terreinen van de voormalige school Delvauxtraat.”

Waar kan zal er echter extra parking gecreëerd worden op openbaar domein. Een voorbeeld daarvan zijn de werken aan de Nijverheidsstraat die deze week van start gegaan zijn. De grasstrook en het voetpad aan de kant van de voormalige Bekaertfabriek wordt hiervoor opgeofferd. De mooie platanen blijven wel staan en zullen zo het groene karakter van deze straat blijven benadrukken. “Deze parkeerplaatsen zullen niet alleen welkom zijn voor de buurtbewoners, maar evengoed voor de klanten van de lokale horeca of het postkantoor”, aldus schepen van openbare werken Kristien Vingerhoets.