Parko zet voortaan ook in op bewonersparkeren met de fiets. Met de plaatsing van de eerste buurtfietsstallingen in Kortrijk realiseren we opnieuw een actie uit het actieplan Kortrijk Fietst. Stad en Parko voerden een uitgebreid vooronderzoek. De Sint-Denijsestraat en Passionistenlaan kwamen naar voor als de locaties met het meeste potentieel. Het zijn de eerste maar zeker niet de laatste buurtfietsstallingen, ook de noden en mogelijkheden in andere buurten worden bekeken.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Als we het fietsgebruik willen stimuleren, moeten we ook zorgen voor veilige en comfortabele stallingen. Parko beheert reeds meer dan 3.000 publieke fietsparkeerplaatsen. Met de oprichting van buurtfietsstallingen willen we een oplossing bieden voor de bewoners van dichtbevolkte straten met weinig garages, waar de fiets nood gedwongen tegen de gevel of op de gang belandt. We startten met de bouw van twee kwalitatieve stallingen in de Sint-Denijsestraat en Passionistenlaan, telkens goed voor 14 plaatsen en uitbreidbaar naar 28. Door op voorhand een uitgebreid buurtonderzoek te voeren, kunnen we stallingen bouwen op maat van de bewoners. De stallingen zijn nu al zo goed als volzet, we werken met een wachtlijst en zullen wellicht snel uitbreiden. Wie suggesties heeft voor nieuwe locaties, kan dit laten weten via Meldpunt 1777.”

Bewonersparkeren met de fiets in Kortrijk

Bewonersparkeren maakt deel uit van het actieplan Kortrijk Fietst (actie 29). Parko voerde zoals voorzien in het actieplan een onderzoek uit naar openbare fietsenstallingen in woonwijken met weinig garages maar veel fietsen. De focus kwam al snel op de dichtbevolkte woonwijken rond het centrum van Kortrijk te liggen. Daar kampen heel wat bewoners met plaatstekort op eigen terrein. Terzelfdertijd is het fietsbezit er vrij hoog. Door de nabijheid van het centrum is de fiets het ideale vervoersmiddel voor korte, dagdagelijkse verplaatsingen. In de Passionistenlaan en de Sint-Denijsestraat bleek er een grote nood te zijn en kon er vrij snel een ruimte gevonden worden om de stalling te plaatsen op het openbaar domein. Deze straten komen nu in een eerste fase aan bod, maar ook andere locaties worden bestudeerd. Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan: een duidelijke nood aan collectieve fietsparkings, voldoende vraag en interesse uit de buurt en een geschikte ruimte om de stalling te plaatsen. Een buurtfietsenstalling is een afgesloten en overdekte fietsberging waar buurtbewoners tegen een kleine vergoeding gebruik van kunnen maken voor het stallen van hun fiets. Er is gekozen voor het bestellen en plaatsen van een bestaand type fietsenstalling. Binnenin is er gekozen voor fietsaanleunbeugels (nietjes). De opstelling biedt voldoende ruimte om je fiets vrij te kunnen stallen en is moduleerbaar. Er kan eenvoudig plaats gemaakt worden voor grotere fietsen zoals bakfietsen en het laat toe om snel over te schakelen naar dubbellaagse fietsrekken. De stalling is uitgerust met verlichting op basis van zonnepanelen en een fietsherstelzuil met pomp. Eén stalling kost ongeveer 17.000 euro, plaatsing inbegrepen.

Hoe werkt het?

Vooraleer Parko overgaat tot het bestellen en plaatsen van een stalling, wordt een buurtonderzoek uitgevoerd. Een medewerker van vzw Mobiel voerde reeds huisbezoeken uit in de buurt van de Passionistenlaan, Sint-Denijsestraat en Weversstraat. Binnenkort worden ook de bewoners van de Moorseelsestraat bezocht. Pas als blijkt dat er voldoende interesse is, worden er stappen gezet om effectief een stalling te plaatsen.

Er werd aangebeld bij een 400-tal huizen, de nood aan publieke fietsenstallingen bleek zeer duidelijk aanwezig te zijn. Geïnteresseerden krijgen de nodige uitleg en de kans om in te tekenen op een abonnement. Inmiddels zijn bijna alle beschikbare plaatsen besproken. Abonnementshouders kunnen voor slechts 60 euro per jaar hun fiets veilig en droog stallen. Gezinnen krijgen korting vanaf 4 fietsen. Iedere buurtfietsenstalling biedt plaats aan 14 fietsen, mogelijk uitbreidbaar tot 28. Abonnees kunnen door middel van een badge de fietsenstalling betreden. 

Meer info:

Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken, voorzitter Parko, 0479 29 93 40

www.parko.be en tel. 1777