Anderhalf jaar na de start van de werken, is de Parkstraat helemaal klaar. Tussen de Naamsestraat en de Vesaliusstraat is de Parkstraat nu een fietsstraat. Het stuk tussen de Vesaliusstraat en de ring kreeg ook een nieuw uitzicht, met bredere voetpaden, extra groen en fietsenstallingen.

Het is ondertussen al even geleden dat de werken in de Parkstraat begonnen. “Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog de ‘bunker’ die een tijdje op het kruispunt met de Vesaliusstraat heeft gestaan”, vertelt schepen van  openbare werken Dirk Robbeets. “Dat was een onderdeel van de eerste fase van de ingrijpende werken: een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel, dat afval- en regenwater van elkaar scheidt.”

Eens de ondergrondse nutswerken afgerond waren, kon de straat zelf heraangelegd worden. “De voetpaden zijn verbreed, we hebben extra bomen geplaatst en fietsstallingen en parkeerplaatsen aangelegd”, zegt Robbeets. “En uiteraard kreeg de Parkstraat een nieuwe asfaltlaag.”

Fietsstraat met ribbelstrook
Het gedeelte van de Parkstraat tussen de Naamsestraat en het kruispunt met de Andreas Vesaliusstraat is nu officieel een fietsstraat. “Dat betekent dat auto’s er te gast zijn en fietsers niet mogen inhalen”, zegt Robbeets. “Net zoals de Parijsstraat en Schapenstraat kreeg dit stuk Parkstraat een bordeaurode asfaltlaag. In de Parkstraat ligt er in het midden van de weg ook een ribbelstrook. Die strook voorkomt dat auto’s te snel rijden en ze toch fietsers willen inhalen.”

“In de loop van het jaar zal ook de Ridderstraat omgevormd worden tot fietsstraat, net zoals de Martelarenlaan”, zegt Carl Devlies, schepen van ruimtelijke ordening.

Rapengang en Van’t Sestichstraat
Tegelijk met de heraanleg van de Parkstraat kregen ook de aanliggende Rapengang en Van’t Sestichstraat een nieuw uitzicht. “Daar kozen we voor een heraanleg als woonerf”, zegt Devlies. “Er is weinig verkeer in die straten, waardoor ze ideaal zijn om in te richten als woonerf, waar er meer ruimte is voor voetgangers en fietsers.”

Buurtreceptie
Anderhalf jaar lang werd gewerkt aan de Parkstraat, wat voor de omwonenden en de handelaars niet altijd even aangenaam was. “De bewoners en handelaars van de Parkstraat hebben veel geduld gehad”, besluiten Robbeets en Devlies. “Om hen te bedanken en tegelijk de vernieuwde straat te vieren, organiseren we binnenkort een receptie. De inwoners zullen snel een brief met meer informatie in de bus krijgen.”