De bankentaks werd vorige week door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Nog dit jaar moet een nieuwe regeling worden uitgewerkt die ingaat vanaf 2012. Voor sp.a moet dat in het Parlement gebeuren. Kamerlid Dirk Van der Maelen heeft  een wetsvoorstel ingediend waarbij de bankentaks wordt berekend op basis van het risicoprofiel van de bank en niet doorgerekend kan worden aan de spaarders. sp.a dringt aan op de hoogdringende behandeling ervan.  "De hervorming van de bankentaks gaat de bevoegdheid van een regering in lopende zaken te buiten en moet al zeker niet op het kabinet Reynders bedisseld worden met de banken zelf" besluit Van der Maelen.

Al van bij de invoering van de bankentaks uitte sp.a de fundamentele kritiek dat die geen rekening hield met het risicoprofiel van de banken en bovendien doorgerekend werd aan de gewone spaarder. Het Gondwettelijk Hof treedt die kritiek nu bij en vernietigde de bankentaks. Al snel kondigde de minister van Financiën aan zelf met een nieuw voorstel te komen. En al even snel verklaarde Febelfin met het kabinet Reynders samen te willen zitten om samen een voorstel uit te werken. Wat Van der Maelen betreft is het Parlement nu aan zet. "Dit gaat de bevoegdheid van een regering in lopende zaken te buiten en moet al zeker niet op het kabinet Reynders bedisseld worden met de banken zelf" stelt hij.

sp.a heeft nu een wetsvoorstel ingediend om de bankentaks te hervormen en vraagt de hoogdringende behandeling ervan. Van der Maelen roept de andere fracties op constructief mee te werken om snel tot een nieuwe bankentaks te komen die wel rekening houdt met het risicoprofiel van de banken en niet doorgerekend kan worden aan de spaarders. "Als minister Reynders de belangen van de grote banken voorop wil stellen dan kan hij de MR-fractie een wetsvoorstel in die zin laten indienen," besluit Van der Maelen "dan gebeurt dat tenminste op een transparante manier."

Het voorstel van sp.a is erop gericht de meer speculatieve activiteiten van de banken te belasten op basis van de fondsen die ze aantrekken op de interbankenmarkt. Banken die met geld van de spaarders werken wordne in belangrijke mate ontzien. Concreet zou de heffing op de beschermde deposito's verlaagd worden van 0,15 tot 0,05 procent. Op de andere fondsen die ze aantrekken komt een stabiliteitsheffing van 0,20 procent. Het voorstel voorziet ook tariefcontrole om te beletten dat banken de heffing doorberekenen aan hun klanten.