De Kamer nam vandaag een resolutie aan die de federale regering aanspoort andere landen warm te maken voor een wereldwijd wapenhandelsverdrag. Auteur van de Kamerresolutie, sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen is opgetogen: "Op juli 2012 kan men in de Verenigde Naties (VN) geschiedenis schrijven door de allereerste minimale wapenhandelnormen in beton te gieten. We moeten dringend wapenleveringen koppelen aan voorwaarden die mensenrechten en armoedebestrijding bevorderen. Strengere wapencontrole redt duizenden mensenlevens en bevordert duurzame armoedebestrijding."

Lichte en kleine wapens (handvuurwapens, machinegeweren, granaten, raketwerpers) hebben een massale vernietigingskracht. Elk jaar sterven om en bij een half miljoen mensen door deze wapens. Dat komt neer op één persoon per minuut . Voor elk dodelijk slachtoffer, raken er nog eens drie gewond. Het leeuwendeel van deze wapens is illegaal verkocht. De circulatie ervan houdt talloze conflicten langer in stand.

De controle op deze wandelhandel boekte in België en de EU al vooruitgang. Maar de naleving mist slagkracht omdat elders nauwelijks of geen regelgeving geldt. Wapens komen uiteindelijk via doorverkoop nog in conflictgebieden terecht. Met wereldwijde minimumstandaarden zouden malafide wapenhandelaar minder door de mazen van het net glippen. Dat is het mikpunt van de Kamerresolutie.

 Minimumnormen vereisen wel een breed draagvlak. Daar komt de Belgische expertise in ontwapening goed van pas. Eerder zette ons land internationale ontwapeningsprocessen (anti-persoonsmijnen en clusterbommen) mee in gang. België was telkens bij de eerste landen om die wapens op eigen grondgebied te verbieden. Auteur van het verbod op clusterbommen, Van der Maelen, vindt dat de regering die succesformule moet toepassen om een omvattend en afdwingbaar verdrag mee in de steigers te zetten.
 
De nieuwe Kamerresolutie maant de regering aan andere landen warm te maken voor een sterk verdrag. Van der Maelen licht toe: "We moeten wapenleveringen koppelen aan voorwaarden die mensenrechten en ontwikkeling bevorderen. Een sterk verdrag moet afdwingbaar zijn en alle lichte wapens viseren. Met strengere wapenhandel heb je duurzamere armoedebestrijding ." De regering heeft alvast een uitgelzen kans om van 13 tot 17 februari een voortrekkersrol te spelen tijdens het laatste voorbereidend comité voor de bepalende VN-conferentie van juli 2012.