In de commissie Financiën verklaarde een meerderheid zich akkoord met de invoering van een financiële transactietaks door Europa. Dirk Van der Maelen (sp.a) is erg opgetogen met het positief advies van het parlement aan de Europese Commissie. "Wij ijveren al jaren voor zo'n taks. Dit moet nu snel concreet worden. Europa heeft de tobintaks al te vaak voor zich uit geschoven."

Zowel in het federaal Parlement als in het Europees Parlement ijvert sp.a al jaren voor de invoering van een financiële transactietaks. Dirk Van der Maelen: "De financiële crisis heeft de Europese besluitvorming hierover in een stroomversnelling gebracht, maar het mag nu wel gedaan zijn om de concrete implementatie voor zich uit te schuiven. De tobintaks moet er nu snel komen. Het wordt tijd dat de financiële sector een eerlijke bijdrage levert en dat speculatie wordt ontmoedigd."

De Commissie heeft een voorstel uitgewerkt voor een taks op transacties van financiële instellingen. Particulieren worden niet geviseerd. De taks zou jaarlijks ongeveer 57 miljard euro opleveren. De Commissie stelt voor dat de taks vanaf 1 januari 2014 in werking treedt. Het voorstel zal in de Raad van Ministers van de EU worden besproken. Maar eerst moeten de parlementen van de lidstaten groen licht geven. Zij kunnen zich uitspreken over het respecteren van het  subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Het federaal Parlement heeft zich twee keer positief uitgesproken.

Tenslotte benadrukt Van der Maelen dat het voorstel van de Commissie zoals het nu op tafel ligt, nog voor verbetering vatbaar is. "Het tarief van 0,01% op de uitwisseling van derivatencontracten is wel erg weinig. sp.a sluit zich aan bij het voorstel van de Europese Socialisten om daar 0,05% van te maken. Dat is nog steeds een minimale bijdrage per transactie, maar de globale opbrengst zal gevoelig hoger liggen."  Daar wacht dus een belangrijke taak voor onze vertegenwoordigers in de Raad en in het Europees Parlement, besluit Van der Maelen.