Hier kan je het parlementair werk van Dirk volgen via de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

Klik hier verder naar de wetsvoorstellen

Klik hier verder naar de mondelinge vragen

Klik hier verder naar de schriftelijke vragen