Deze vacature wordt ingevuld door Rune Tielens, een leerling Latijn-Moderne talen van het Sint-Augustinusinstituut in Bree. 

Over zijn motivatie zegt hij zelf het volgende: 

Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis en politiek en omdat ik het erg belangrijk vind om me in te zetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld heb ik me vorig jaar aangesloten bij YOUCA. 

Rune zal voor 1 dag de medewerker zijn van Caroline in het Vlaams Parlement.