U kan het parlementair werk van David opvolgen via de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

Zijn curriculum, parlementaire vragen, resoluties en wetsvoorstellen vindt u hier