Rumst telt meerdere adviesraden. Door in te zetten op transparantie kunnen deze adviesraden een belangrijk middel zijn om onze inwoners nog meer aan te sporen tot burgerparticipatie.

De gemeentelijke website kan ons daarbij helpen. De agenda’s en verslagen van vergaderingen kunnen eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor alle burgers. Niet alleen leden van de adviesraden, maar iedereen kan dan punten aanbrengen en vertegenwoordigers van verenigingen kunnen nieuwtjes signaleren enz... 

Heel wat werk aan de winkel voor het huidige schepencollege. Online inbreng is de toekomst en daar moet men nu op inzetten. Het vergroot de betrokkenheid van onze inwoners en we verkrijgen zo extra input bij adviezen. De doelstelling moet zijn dat adviesraden hun plek in het lokale participatielandschap (her)veroveren.

Het voorstel van Diemer werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad!

sp.a-Groen zal dit nu verder opvolgen en in de toekomst nog meer voorstellen lanceren om onze inwoners beter te betrekken bij het beleid.