Vandaag bevroeg Vlaams Parlementslid Jan Bertels minister Jo Vandeurzen over het statuut en de omkadering van mantelzorgers naar aanleiding van enkele zorgwekkende berichten in de media waarin gesteld werd dat vrijwillige mantelzorgers vaak verloren liepen in de complexe regelgeving en te weinig ondersteuning ervaarden.

Het goede nieuws is dat sp.a niet alleen staat met haar bezorgdheden, ook bij de meerderheidspartijen werd een gelijkaardige analyse gemaakt en kwamen dezelfde vragen aan de minister om meer te doen voor de mantelzorger en de verschillende goede onderzoeken hierover, zoals het PRISMA-project, te gebruiken in het beleid. De minister antwoordde initieel sussend en ontwijkend, maar na een tweede vragenronde kwamen er toch wat meer concrete voorstellen: zo wil de minister sneller kunnen ingrijpen wanneer een mantelzorger problemen signaleert en op een termijn van meerdere jaren een dagverzorgingscentrum realiseren in iedere gemeente. Vraag bij dat laatste blijft of Vandeurzen’s coalitiepartners hem het geld gaan gunnen om deze ambitie te realiseren.