“We moeten af van deze dubbelzinnige situatie”, zegt Ann Vanheste. “Verzekeringsmaatschappijen zijn immers vaak betrokken partij bij zulke betwistingen. Er moet een regeling komen zodat experts die als gerechtsdeskundige optreden niet tegelijkertijd voor een verzekeringsmaatschappij mogen werken.”

“Bij een ongeval met lichamelijk letstel, komt de rechtbank er aan te pas als het slachtoffer niet tot een overeenkomst kan komen met de betrokken verzekeringsmaatschappij. Het is zeer vreemd dat de beslissing van het gerecht dan bepaald wordt door een expert die niet zo onafhankelijk blijkt te zijn”, verduidelijkt Vanheste. “Dit doet denken aan een belangenconflict.” sp.a pleit daarom voor onafhankelijke gerechtsdeskundigen om een neutraal en onafhankelijk oordeel mogelijk te maken. Wanneer een expert ervoor kiest als gerechtsdeskundige op te treden, mag hij/zij op het zelfde moment niet voor verzekeraars werken.

“Verder willen wij dat er een ombudsdienst komt waar mensen met vragen of klachten over medische gerechtsexperten terecht kunnen”, aldus Vanheste. “Vandaag kunnen mensen nergens terecht of worden ze van het kastje naar de muur gestuurd.”