Eerder deze maand werd al bekend dat de Gentse sp.a-partijtop in onderling overleg en goede verstandhouding Tom Balthazar naar voren schoof als kandidaat om burgemeester Daniel Termont op te volgen na de verkiezingen van 2018. Die kandidatuur moest echter nog voorgelegd worden aan de Gentse partijraad. Het zijn immers de sp.a-leden die finaal aanduiden wie ze als hun lijsttrekker kiezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 

De partijraad heeft zich op donderdagavond 28 januari 2016 massaal achter de kandidatuur van Tom Balthazar geschaard.  

Tom wees de partijraad in zijn toespraak op enkele thema’s die de komende jaren van kapitaal belang zullen zijn: goed en betaalbaar wonen, begeleiding en organisatie van de vluchtelingen, en goede informatie en begeleiding over en bij het nieuwe mobiliteitsplan. Om de stad voor te bereiden op de toekomst bracht Tom ook enkele concrete ideeën ten berde. Zo had hij het over het belang van meer lokale maakindustrie in de economische ontwikkeling, hoe klimaatneutraliteit ook sociaal kan zijn,  en over nieuwe woonvormen.

Hij benadrukte ook de wens om in kartel met Groen naar de kiezer te stappen. “Samen met Groen schrijven we een wervend verhaal, het is mijn absolute wens om samen verder in zee te gaan. Er ligt nog enorm veel werk op de plank.

Daniel Termont is tevreden: “Ik heb het volste vertrouwen in Tom als lijsttrekker. Hij koos altijd 100% voor Gent, net zoals ik. Zijn lange staat van dienst op het stadhuis maakt dat hij de Gentse dossiers door en door kent. Samen met een talentvolle ploeg zal Tom er staan om in 2018 het vertrouwen van de Gentenaars te krijgen. We moeten vooral op de ingeslagen weg verder gaan: de Gentenaars zijn tevreden over hun stad en ons werk wordt gewaardeerd.

Tom Balthazar: ervaring, dossierkennis, echte Gentenaar

Tom Balthazar (°1962) is een geboren en getogen Gentenaar. Hij groeit op in de deelgemeente Sint-Amandsberg, maar woont al vele jaren in het centrum van de stad.

Ook zijn politieke carrière is altijd gefocust geweest op zijn geboortestad. In 2000 wordt Tom verkozen tot gemeenteraadslid en wordt hij door zijn collega’s meteen aangeduid als fractieleider van de sp.a-fractie. Hij zetelt in de meeste gemeenteraadscommissies en steuntvanop de meerderheidsbanken de ploeg van Frank Beke.

In 2007 treedt Tom toe tot het Gentse schepencollege, als schepen van milieu en sociale zaken. Na het vertrek van Karin Temmerman naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2010, neemt Tom een groot deel van haar bevoegdheden over. Hij krijgt de bevoegdheden milieu, stadsontwikkeling en wonen. Drie beleidsdomeinen met grote uitdagingen. De rode draad is steeds het bouwen aan een sociale, duurzame en leefbare stad” legt Tom Balthazar uit. In 2010 wordt hij ook voorzitter van het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Sogent is zeer actief in Gent en speelt een cruciale rol in de uitvoering van het ambitieus stedelijk beleid inzake stadsontwikkelingmet talrijke grote projecten als de Oude Dokken, Fabiolalaan, Waalse Krook, …

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 wordt Tom vanop de derde plaats herverkozen met 5.466 voorkeurstemmen. In 2013 blijft hij als schepen actief met de grote portefeuille stadsontwikkeling, wonen en openbaar groenHij wordt dan ook voorzitter van Woningent, de grootste Gentse sociale huisvestingsmaatschappij.

Tom Balthazar is van opleiding jurist, gespecialiseerd in medisch recht en gezondheidsrecht en doctoreerde hierover in 2000. Hij is als hoofddocent medisch recht verbonden aan de Universiteit Gent. 

www.tombalthazar.be