Antwerpen, 18 april 2018 – Sp.a Antwerpen vraagt dat de meer dan 400 vrije plaatsen in het secundair onderwijs sneller bekend worden gemaakt. Nu wordt ouders aangeraden eerst te kamperen voor de scholen die niet meedoen met het aanmeldsysteem. Pas een maand later worden de andere plaatsen bekend gemaakt. Dit systeem benadeelt een aantal ouders én de scholen die wél deelnemen aan het aanmeldsysteem. 

Het aanmeldingssysteem secundair onderwijs 

Tot eind februari konden ouders hun kind aanmelden voor een secundaire school in Antwerpen. Van de 66 secundaire scholen in Antwerpen doen er 20 niet mee in dit systeem. De aanmeldperiode is nu afgesloten. 618 kinderen kregen geen school toegewezen en staan op alle aangemelde scholen op de wachtlijst. Zij kregen te horen dat ze vanaf 21 april kunnen gaan kamperen aan 1 van de 20 scholen die niet meedoen met het systeem. Een maand later, op 29 mei krijgen ze pas een overzicht van de vrije plaatsen in deelnemende scholen om daar dan vanaf 4 juni te kunnen gaan inschrijven.

Sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels: “We vragen dat de schepen ervoor zorgt dat deze manier van werken wordt herzien en vanaf 21 april alle vrije plaatsen in het secundair onderwijs bekend maakt. Het is onaanvaardbaar dat ouders wordt gevraagd om eerst te gaan kamperen terwijl dat misschien niet nodig is.”

Sp.a kandidaat Christine Hannes: “Deze manier van werken benadeelt zowel een aantal ouders als scholen die deelnemen aan het systeem. Ouders die niet hebben aangemeld of geen school hebben (618) kunnen nu immers geen bewuste keuze maken: inschrijven op 21 april in een niet MJA- school of wachten met inschrijven tot 4 juni in een MJA- school. Bovendien kan dit een echte kans zijn om ervoor te zorgen dat ouders ook andere Antwerpse scholen leren kennen. Deelnemende scholen worden benadeeld worden ten opzichte van de scholen die niet meedoen aan het systeem, dat is de wereld op z’n kop. Deelnemende scholen mogen pas op 4 juni inschrijven ook al zijn hun vrije plaatsen nu al gekend, en de andere scholen mogen op 21 april starten."

De principes achter het systeem werden besproken en goedgekeurd op de algemene vergadering van het LOP, de uitwerking ervan gebeurde in een technische commissie. Doordat de communicatie onduidelijk was en het de opstartfase is van een systeem dat niet door alle scholen wordt gebruikt, wordt de impact nu pas duidelijk: 618 Antwerpse kinderen zonder school momenteel en mogelijk nog een groot deel kinderen omdat niet alle Antwerpse ouders zullen aangemeld hebben. Het systeem dat goed bedoeld was, blijkt nu alleen maar goed te zijn voor de meest populaire scholen én de scholen die niet meedoen met Meld-je-aan.

De oplossing voor de chaos is nochtans eenvoudig 

Sp.a Antwerpen vraagt: 

  1. Duidelijke communicatie met alle betrokken partijen. Elke ouder heeft recht op een antwoord.
  2. Dat het overzicht van de meer dan 400 vrije plaatsen in de MJA- scholen meteen online wordt gezet zodat alle ouders die nog geen ticket hebben ZELF kunnen kiezen waar en wanneer ze gaan inschrijven.
  3. Evaluatie van het systeem voor volgend schooljaar waarbij duidelijk moet zijn dat alle Antwerpse scholen moeten deelnemen. Een snelle evaluatie dringt zich op zodat het duidelijk is dat het systeem op zich wél wenselijk is en kan werken. Sp.a staat immers voor gelijke (onderwijs)kansen voor elk kind; ook de kinderen wiens ouders niet kunnen gaan kamperen aan de schoolpoort.