Regering spant valstrik voor pensioenspaarder, zegt @karintemmerman

Elke week wordt het duidelijker dat er nog veel valkuilen zitten in het zomerakkoord. Zo blijkt nu weer uit een analyse van het Rekenhof dat de bijsturing van het pensioensparen spaarders veel geld kan kosten. “En dat is ongehoord”, vindt Karin Temmerman.

Het zomerakkoord maakt het mogelijk 1200 euro in plaats van 940 euro per jaar te storten in een pensioenfonds. Toch brengt dit niet noodzakelijk meer op. Wie bijvoorbeeld tussen 940 en 1128 stort, houdt minder over dan wie exact 940 euro stort. Wie 1200 euro stort, krijgt wel minder fiscale aftrek dan wie 940 euro stort, maar bouwt wel meer spaargeld op. “Eigenlijk is het dus een kluwen geworden waar een kat haar jongen niet meer in terugvindt”, zegt Karin Temmerman. 

“En blijkbaar is dat doelbewust zo gedaan. Uit een analyse van het Rekenhof blijkt immers dat de regering ervan uitgaat dat zo'n 15% van de spaarders voor het nieuwe plafond van 1.200 euro zal kiezen, wat de begroting 6 miljoen euro kost. Toch raamt de regering de nettokost maar op 1,3 miljoen. Ze rekent er blijkbaar ook op dat zo'n 15% van de spaarders zullen kiezen voor een bedrag tussen 940 en 1.200 euro, wat erop neerkomt dat ze geld verliezen.”

De nieuwe regeling voor het pensioensparen kan spaarders veel geld kosten. "En daar was de regering zich blijkbaar heel goed van bewust", zegt Karin Temmerman.

Voor Temmerman is het duidelijk: dit is ongehoord. "Ofwel rekent minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) op de onkunde van de spaarders, wat getuigt van een slecht karakter. Ofwel is dit de zoveelste maatregel waarvan de minister al weet dat hij opnieuw een gat in de begroting zal slaan. En de Europese Commissie schat de opbrengst van de maatregelen uit het zomerakkoord nu al 865 miljoen lager in dan de regering."