Pascal Smet, bevoegd voor cultuur in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), kent 1,5 miljoen euro werkingssubsidies toe aan 40 Brusselse kunstorganisaties en voegt structureel 200.000 euro toe aan het VGC-kunstenbudget. De VGC subsidieert kunstorganisaties voor hun jaarwerking, voor projecten en voor trajecten.

Met twee beslissingen krijgen nieuw Brussels talent en experiment extra kansen:

- Bij de toekenning van anderhalf miljoen euro werkingssubsidies wordt het advies gevolgd van de advieswerkgroep kunsten van de VGC. Veel kleinere en nieuwere kunstorganisaties zien hun middelen sterk stijgen en krijgen zekerheid voor meerdere jaren. Er is een lichte daling van de subsidies voor enkele grotere, reeds stevig verankerde kunstorganisaties.

- Daarnaast wordt beslist om 200.000 EUR toe te voegen aan het kunstenbudget van de VGC, dat stijgt van 1.7 tot 1.9 miljoen EUR. Vanaf dit jaar is daardoor dubbel zoveel budget – zo’n 400.000 EUR -  beschikbaar voor vernieuwende projecten en voor subsidies waarmee kunstenaars een nieuwe weg kunnen inslaan in hun artistiek traject.

"Tegen de tendens stijgt het budget voor kunst in de stad met 12 procent,’ zegt Pascal Smet. ‘We maken in Brussel het verschil door extra impulsen te geven aan nieuw talent, aan de muzikanten, acteurs, beeldend kunstenaars, en dansers die Brussel kiezen als plek om hun artistiek parcours te ontwikkelen. Dat is de rol die de VGC moet spelen"

Het kunstenbeleid van de VGC wil in de eerste plaats sterk artistiek werk ondersteunen maar legt ook specifieke klemtonen. Zo worden extra middelen toegekend aan werkingen die inzetten op experiment, zoals concertzaal Atelier Claus, of op slim ruimtegebruik, zoals kunstenplatform Overtoon dat samen met een reeks andere organisaties een verdieping inpalmt van de nagenoeg lege WTC 1 – toren in de Noordwijk. Bijkomende ondersteuning is er ook voor wie met beide voeten in de Brusselse grootstedelijke realiteit staat. Globe Aroma bijvoorbeeld laat vluchtelingen proeven van cultuur én geeft het artistieke talent onder hen een podium.

“Brussel is een kunst- en cultuurstad. Maar dat zal ze alleen blijven als het ontluikende artistieke talent in de stad kansen krijgt. Cultuurbudgetten staan vandaag onder druk. We kunnen niet blijven herhalen dat cultuur het succes van steden bepaalt zonder daar ook de nodige ondersteuning aan te koppelen,” besluit Pascal Smet.