Wie Belg wil worden, kan dat alleen nog met een bewijs van integratie. “Het was nodig dat we onze nationaliteitswetgeving aanpasten”, zegt Karin Temmerman. “In plaats van een toegangsticket tot integratie wordt een Belgisch paspoort nu een bewijs van integratie.”

De zes partijen van de federale meerderheid hebben een akkoord bereikt om de nationaliteitswetgeving aan te passen. De snel-Belgwet behoort definitief tot het verleden. “Het uitgangspunt was fout”, aldus Temmerman. “De snel-Belgwet vertrok van het idee dat wie de Belgische nationaliteit bezit daarmee veel sneller en veel makkelijker zou integreren. Maar zo eenvoudig is het niet.”

“We draaien het proces nu om, en koppelen het verkrijgen van de Belgische nationaliteit aan integratie. Nieuwkomers kunnen pas na vijf jaar verblijf in ons land en een permanente verblijfsvergunning Belg worden. Maar ze moeten eerst tonen dat ze de taal kennen, economisch geïntegreerd zijn en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat kan via een diploma, een inburgeringscursus, of een beroepsopleiding gekoppeld aan werk. We beschouwen een Belgisch paspoort niet langer als een sleutel tot integratie, maar als een beloning voor integratie. Een extra motivatie.”

De nieuwe procedure om Belg te worden, is voortaan veel efficiënter en transparanter. De beoordeling van de aanvragen zal ook objectiever verlopen. “De naturalisatieprocedure – waarbij het parlement oordeelt over de aanvraag voor de Belgische nationaliteit – is eerder regel dan uitzondering geworden. Met een wachtlijst van een paar tienduizend mensen en te veel willekeur als gevolg. We maken van een naturalisatie opnieuw een absolute uitzondering, voor mensen die buitengewone verdiensten voor België kunnen leveren op wetenschappelijk, sportief of socio-cultureel vlak.”