Artsen dreigen er vandaag mee de conventies - dat zijn de tariefafspraken tussen de artsen en de ziekenfondsen - stop te zetten als minister De Block haar besparingen niet terugdraait. “Daarin schuilt een groot gevaar voor de patiënt”, zegt Karin Jiroflée. “sp.a wil net dat artsen de conventie volgen, en meer nog, dat artsen ook hun tarieven uithangen in de wachtkamer. Nu weten patiënten vaak op voorhand niet hoeveel ze gaan betalen. Jiroflée diende daartoe een voorstel in dat vandaag in de Kamer wordt behandeld. “Alle artsen moeten duidelijk en eerlijk communiceren over hun tarieven, het remgeld en de supplementen”, zegt Jiroflée.

Maar er hangen donkere wolken boven de conventies. In reactie op de besparingen van minister De Block, lieten de artsen weten dat ze overwegen hun tariefakkoord op te zeggen. “Dit doet het ergste vrezen”, zegt Jiroflée. “Daarom is het nu belangrijker dan ooit dat ze eerlijk en duidelijk informeren over hun tarieven”, zegt Jiroflée. Uit onderzoek van de christelijke mutualiteiten blijkt dat meer dan 60 procent van de patiënten niet weet of hun arts de wettelijke tarieven toepast. En Test Aankoop stelde vast dat maar zeer weinig artsen hun tarieven ook uithangen in de wachtkamer.

Met een wetsvoorstel wil sp.a artsen verplichten de tarieven van de meest courante verstrekkingen duidelijk zichtbaar op te hangen in hun wachtkamer. “Zo kan de patiënt een geïnformeerde keuze maken. In de supermarkt weet je toch ook op voorhand wat het gaat kosten?”, besluit Jiroflée.

Het wetsvoorstel kadert in de informatiecampagne die sp.a deze zomer lanceerde.

Op de website www.vraagtmijnartsteveel.be kan je zelf je zorgverstrekker opzoeken en kijken of hij of zij de wettelijke tarieven hanteert.