Elza Van Damme, 67 jaar, stond in 1990 mee aan de wieg van de Aalsterse "Mensen voor Mensen".Steunpunt Welzijn organiseerde op 7 april een gespreksnamiddag met Elza, ingeleid door Patrick DS.

Patrick DS: " (...). Terwijl de verantwoordelijke politici discussiëren over een procentje na de komma meer of minder, blijkt uit de nieuwe armoedemonitor dat vandaag nog 1 op 10 Vlamingen moet rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel."

Elza: "(...). De innerlijke kracht is zeer belangrijk. Niemand mag gedoemd zijn om arm te blijven."