Bij de bespreking van de jaarlijkse rekening- en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken deed raadslid Patrick De Smedt (sp.a) in de gemeenteraad een opmerkelijke vaststelling: de Aalsterse kerkfabrieken zijn blijkbaar ook druk bezig met de aan- en verkoop van onroerend goed. ‘Ze gelijken steeds meer op immobiliënkantoren! Dergelijke activiteiten hebben toch weinig of niets te maken met de godsdienstbeleving’, zo stelde hij.