Een recente brand in Nieuwerkerken bracht het personeelstekort in de aandacht.
Patrick interpelleert:
"In de praktijk zijn de wettelijk vastgelegde personeelsnormen bijna dagelijks niet meer haalbaar wegens onderbezetting. Hierdoor vertrekt de pompwagen dikwijls met 4 man i.p.v. met de noodzakelijke 6 man + de 2 man voor de autoladder of tankwagen. Zo kan de veiligheid van de manschappen en van de burgers in de gevarenzone terechtkomen. ...
De vrijgekomen plaatsen ingevolge pensionering en herplaatsing worden sinds de start van de zone Zuid-Oost in 2015 niet meer aangevuld. "

De integrale interpellatie in bijlage.