De auto wordt helemaal niet ontmoedigd of geweerd in de binnenstad. Hij wordt nog steeds prioritair behandeld. Dit nieuwe mobiliteitsplan zorgt ervoor dat men met de auto ongehinderd de stad kan blijven doorkruisen en blijkbaar zelfs vlotter van de ene uithoek van de stad naar de andere uithoek zal kunnen rijden.

De zwakste schakel in dit plan blijft de verkeersonveilige situatie voor de fietsers in de stad
Dat strookt met wat deze bestuursmeerderheid in haar bestuursakkoord beloofde: 'De (meerderheids)partijen streven naar een verkeersluw stadscentrum, maar zullen geen maatregelen nemen die het gebruik van personenwagens onnodig bemoeilijken'. 

Dit is een gebrek aan ambitie en een gemiste kans !