Dinsdag 24 april leggen Patrick Riguelle en Indrani Muyldermans de eed af in de Mechelse gemeenteraad. “We zijn heel blij dat Patrick en Indrani, beiden zeer actief in Mechelen, deel uitmaken van onze fractie. Met hun goesting en ambitie gaan we graag aan de slag”, aldus een tevreden Caroline Gennez.

 Patrick Riguelle (56), zanger en muzikant, woont al jaren in Mechelen. “Ik ben zot van deze stad”, zegt hij. “Ik ben hier thuis. Wellicht moet je een tikkeltje gek zijn om aan politiek te doen. Als je berichten hoort en leest, lijkt het er vaak hard en niet altijd even netjes aan toe te gaan. Maar door de mensen van sp.a die ik in Mechelen al jaren ken, zie ik ook een andere kant. Vrijwilligers die oprecht bekommerd zijn om wat er leeft bij de bevolking en actief op zoek gaan naar oplossingen, voor kleine en grote problemen. Op de tribune van de gemeenteraad, maar ook vaak in de luwte, want ook dat is politiek. De Mechelse sp.a doet iedere week huisbezoeken om met mensen in gesprek te gaan, van gedachten te wisselen over wat er leeft in hun buurt en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor wat hen wakker houdt. Ik merk veel oprecht engagement. Daar wil ik graag actief deel van uitmaken.” 


“Solidair zijn met anderen, ook met wie een beetje anders is, jezelf niet altijd als maatstaf nemen, dat lijken mij goede uitgangspunten voor de mensheid”, aldus Riguelle. “Niet alles en iedereen moet mainstream zijn. Er mag al eens een hoek af zijn. Ook onze stad mag een kantje hebben. Mechelen is een aangename stad om te leven, maar we moeten er ook over waken dat we niet te clean of steriel worden. Een stad moet leven. We moeten Mechelen veel gedurfder op de culturele kaart zetten. De thema’s cultuur en samenleven zal ik met veel plezier opvolgen.”

 Indrani Muyldermans (35), medewerker voor sp.a in het Vlaams Parlement, is opgegroeid in Hombeek en woont momenteel in de wijk Nekkerspoel. Haar interesse in welzijn en gezondheid is in haar job bij Artsen zonder Grenzen aangewakkerd, tegelijk overtuigde het haar om meer beleidsmatig problemen aan te pakken. Een logische stap naar sp.a volgde. Sinds 2010 is ze OCMW-raadslid.

  “Binnenkort kantelt het OCMW integraal in de stad in. Zorg en welzijn zullen prominenter aan bod moeten komen in de gemeenteraad. Daar wil ik graag mee over waken”, aldus Muyldermans. “Als samenleving moeten we ervoor zorgen dat mensen bij tegenslag in het leven niet door de bodem zakken. Stabiele grond onder hun voeten creëren om van daaruit hun problemen aan te pakken. Jong of oud, mensen met gebreken en talenten, hun plek in de samenleving laten vinden. Dat is de grootste maatschappelijke uitdaging. Daar zal ik mij met veel passie in Mechelen voor smijten”, aldus Indrani Muyldermans.

 "Zorg en cultuur zijn twee kernthema's voor ons als partij, ook hier in Mechelen. Dat deze thema's worden opgevolgd door twee mensen die de voorbije jaren getoond hebben hoe groot hun hart voor de stad én de afdeling is, stemt mij bijzonder gelukkig”, zegt Thijs Verbeurgt, voorzitter sp.a Mechelen. 

“Met zowel Patrick als Indrani hebben we inderdaad een stevige versterking van onze fractie”, aldus een tevreden Caroline Gennez, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider voor sp.a in de gemeenteraad. Beiden hebben ze een mening en visie voor onze stad. Kritisch als het moet, maar steeds positief en constructief. Mensen als zij maken Mechelen, elke dag opnieuw.”