Paul Dieryckx kwam op de gemeenteraad van april tussen omtrent de gunningscriteria. Volgens de fractieleider dienen deze te worden bijgestuurd aangezien nu een aanbieder die 50% duurder is toch nog de opdracht kan binnenhalen. Dit kan volgens Paul niet de bedoeling zijn.

Hij geeft volgend voorbeeld

Laagste prijs = 100; Offerte = 150; Gewicht = 50 punten (verder worden 25 ptn toegekend voor plan van aanpak en 25 ptn voor uitvoeringstermijn)

100/150 = 0.67 x 50 = 33.33 ptn = slechts een puntenverlies van 16.67 ptn t.o.v. de beste prijs en met de resterende gewichten van 2 x 25 ptn nog te overbruggen.

Indien prijs voor 70% zou meetellen bij 50% duurder is het verschil 70 x 0.67 = 46.9 en dus een verschil van 23.1 ptn welke binnen de resterende 30 ptn niet meer te overbruggen is.

Indien prijs voor 70% zou meetellen bij 20% duurder is het verschil 100/120 = 0.83 x 70 = 58.33 wat een verschil van 11.67 ptn oplevert die mogelijks toch binnen de resterende 30 ptn te overbruggen zijn bij een veel beter plan en uitvoeringstermijn.

Een andere en volgens hem  betere formule is deze die Willem Vermaut toepast in de gunning van het nieuw telefonie platform.

Met zijn formule is het verschil bij 50% hogere prijs reeds 25 ptn en dus bijna niet meer te overbruggen met de resterende te behalen 50 ptn.