Eerlijker belastingen voor iedereen!

Tijdens de GR van 18 december worden traditioneel de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing vastgelegd voor het komende jaar.

De CD&V meerderheid stelt opnieuw 8% gemeentebelastingen – Vlaams gemiddelde is 7.24% -  en 1750 (nieuw cijfer 1102) opcentiemen – Vlaams gemiddelde is 1391 (nieuw cijfer 876) voor.

Paul Dieryckx heeft in dit verband namens de fractie sp.a/Groen gepleit voor een lokale taxshift door een daling van de gemeentebelastingen en een stijging van de opcentiemen.         

Hij stelt dat inkomsten uit belastingen nodig zijn om als stad te kunnen investeren in de  noodzakelijke voorzieningen, denk maar aan de stadskernvernieuwing en vele andere noodzakelijke behoeften en projecten.

Hij pleit dan ook voor realisme door een behoud van de noodzakelijke inkomsten uit de globale belastingen maar wil deze voor iedereen eerlijker verdeeld zien. Zo stelt hij dat als de kost voor gemeentebelasting en opcentiemen voor een gemiddeld gezin met één woning niet kunnen stijgen, mensen met minder inkomen en geen eigen woning beduidend minder zullen betalen,  zelfs mensen met wat meer inkomen zonder woning eveneens minder betalen en mensen met meerdere woningen – waar ze ook inkomsten uit halen – meer dienen te betalen door een stijging van de opcentiemen.

Hij hoopt dat de meerderheid hier oor voor heeft en dit principe zo snel als mogelijk, zeker tegen volgende legislatuur, wil invoeren in Torhout!

Ondertussen besliste de fractie sp.a Groen de belastingdossiers niet mee goed te keuren.