Gemeenteraad december 2016 Pt. 14, 15, en 16 – ocmw budgetwijziging, meerjarenplan en Budget 2017. Tussenkomst Patrick De Smedt – sp.a

Na de studie van de soc. mutualitieten bevestigt ondertussen nu ook de doorlichting van de Vlaamse overheid deze negatieve trend. De Smedt bracht bijkomend ook nog eens extra kosten (bovenop de reeds voorziene extra’s) in rekening: Volgens een studie van de KULeuven is er een structurele onderfinanciering van de woonzorgcentra. De private sector maakt winsten, de vzw’s draaien kwasi break even en 9 op de 10 ocmw rusthuizen zijn verlieslatend. Minister Vandeurzen zegt hierover terecht dat er voor de ocmw’s verzachtende omstandigheden zijn. Zij richten zich immers ook en vooral tot heel kwetsbare personen.  Daartegenover staat vandaag de vaststelling dat in Aalst voor het eerst één van onze drie ocmw wzc een positief financieel resultaat neerzet. Terwijl Hopperank en St Job nog negatief blijven, kan het wzc Mijlbeke een positief saldo van 41.817 euro neerzetten. 

Er zijn dus meer opbrengsten dan kosten of m.a.w. men zou voorzichtig kunnen spreken van “winst”. Collega’s, ik weet ook wel dat in de BBC sinds 2014 een aantal kosten (geheel of gedeeltelijk), maar ook een aantal baten centraal geboekt moeten worden, maar ook als we’t hebben over het exploitatieverlies van bv het zwembad en het cultureel centrum wordt de investeringslast niet genoemd.   De vraag is dan ook welke interne factoren hier een rol kunnen spelen? Aan de uitgavezijde zijn de twee meest in het oog springende aspecten natuurlijk de organisatie en werking zelf (een boterham met hesp kost meer dan één met choco!). Daarnaast heeft een comfortabele personeelsbezetting of een personeelstekort ook een grote financiële impact. Zowel in de verslagen van gebruikersraden als in de berichtgeving over het ongelukkig recente voorval in Mijlbeke is er sprake van personeelstekorten ‘we werken hier vaker zonder dan met genoeg personeel’ lees ik in de krant. Maar ik ken het dossier niet en kan me er vandaag dus ook niet over uitspreken. Bij het feit dat men onmiddellijk de zwaarste beslissing nam en het onderzoek niet afwachtte heb ik wel mijn bedenkingen.  Uiteraard is er daarnaast ook de inkomstenzijde waar prijsvorming in een boekhoudkundige benadering een grote rol speelt. Maar ook het aspect  betaalbaarheid en dus ook de toegankelijkheid voor iedereen is hier van groot maatschappelijk belang, en moet dus beleidsmatig een belangrijke rol spelen. De huidige bestuursmeerderheid heeft in de ocmw woonzorgcentra ondertussen reeds meerdere prijsaanpassingen, lees prijsverhogingen doorgevoerd: -er waren de tariefverhogingen van de dagprijzen bij de aanvang van de legislatuur -er is de recente ingreep op de onderstandswoonst tussenkomsten (zie collega Verleysen) -er is de financiële constructie vanaf deze maand waarbij een opslag van 5 euro per dag voor Aalstenaars of bewoners met Aalsterse affiniteit gecompenseerd wordt door een onmiddellijke afslag van dezelfde 5 euro. Men beseft blijkbaar niet dat deze  maatregel ook een omgekeerd effect heeft. Want als ook in de ons omringende gemeenten een dergelijke regeling bestaat of ingevoerd wordt dan worden daar de Aalstenaars benadeeld. En geloof me er verblijven een pak Aalstenaars in andere steden en gemeenten. -er is ook vanaf deze maand de verhoging voor echtparen van 75 naar 102 euro met ook zo’n plus/min regeling. 

Mevr de voorzitter en mevr. de ocmw voorzitter, ik maak mij nu reeds, maar zeker voor de toekomst echt zorgen over de betaalbaarheid van een verblijf in één van onze ocmw woonzorgcentra. Met lagere prijzen (ingevolge de huidige slechte infrastructuur) vangt St Job  vandaag nog veel op. Maar wat als de prijsvorming volgens uw visie ook toegepast wordt op de 2 nieuw geplande woonzorgcentra. Om het wat tastbaarder te maken wil ik even samen met u een gemiddelde berekening maken voor bv een alleenstaande resident in Hopperank, een Aalstenaar moeten we er nu bij zeggen: Een berekening op basis van een reële factuur. Ligdagprijs   56 x 30.5 = 1.708 Geneesmiddelen/huur aperatuur 80.90 Huur ijskast 3.72 Huur Televisie 7 Pedicure 25 Kapper 10 Was 40 Aankoop kledij 20 Geen incontinentie (korting) – 10.5 Leefgeld (stukje fruit, koekje, drank, snoepje, tijdschrift, …) 40 TOTAAL: 1.924 per maand dan nog zonder belastingen, mutualiteit, verzekeringen, dokterskost, hospitalisatie, ziekenvervoer, … De maandkost (supplementen inbegrepen) wordt In de laatste rusthuisbarometer van de socialistische mutualiteiten gemiddeld als volgt vergeleken (voor de 3 soorten wzcentra samen): in België: 1.487;  in Vlaanderen: 1.595;  in Oost Vlaanderen: 1.600. In Vlaanderen is de totale maandfactuur in een ocmw rusthuis gemiddeld 1.534 per maand waarvan voor de ligdagen 1.454 en voor de supplementen 80 euro per dag gerekend worden. Vergeleken met Aalsterse ocmw Hopperank: maandprijs 1.708 (- 10.5 incontinentiekorting) = 1697.5  Realistische supplementenraming (buiten vergelijking): 226.62 Dus: Vlaanderen: 1.454 + 80 = 1.534 Hopperank: 1697.5 + 80 = 1.777,50 Realistische supplementberekening : 1697,50 + 226,62 = 1924 Collega’s, men mag nog de bijkomende sociale tussenkomsten zoals de zorgverzekering meerekenen, dan nog blijft deze factuur onbetaalbaar voor steeds meer bewoners. In stilte worden vele kleine extra’s betaald door de dichte familie. Spijtig voor diegenen die hier niet kunnen op rekenen: bij deze geen extra koekje, appelsientje of biertje.  Mijn partij heeft gelijk wanneer zij voor deze sector pleit voor een maximum factuur. Voor 3 op de 4 Vlaamse senioren volstaat immers het pensioen niet om de rusthuisfactuur te betalen.  Maar ook de ziekenhuisfactuur wordt steeds meer onbetaalbaar. Eind vorig jaar hadden de Belgische ziekenhuizen voor 49 miljoen euro aan definitief onbetaalde facturen. 

Wij dreigen steeds meer naar een tweesporen geneeskunde te evolueren. Dit brengt mij opnieuw bij mijn vraag om naast de intercommunales ook jaarlijks een verslaggeving over het ASZ naar de gemeenteraad te brengen. Nog maar eens een voorstel vanuit de minderheid waar de burgemeester mee akkoord ging, maar waar nog niets mee gebeurde. Het samenwerkingsdebat tussen de ziekenhuizen is nochtans interessant genoeg om niet alleen de pers maar ook de gemeenteraad er over te informeren en raadplegen.  Patrick De Smedt, sp.a