Dankzij overleg tussen schepenen Karel Geys, Caroline Gennez en De Lijn zal tijdens de  werken in Walem een pendelbus ingelegd worden.

[image] De bus zal rijden tussen Walem en de Antwerpsesteenweg, waar de reizigers kunnen overstappen op andere buslijnen. Schepenen Gennez (onderwijs) en Geys (mobiliteit) ontvingen reeds heel wat klachten van voornamelijk ouders met schoolgaande kinderen en danken daarom de Lijn voor de zeer constructieve medewerking.
 
De Vlaamse overheid voert in augustus en september werken uit in Walem. Het zwart kruispunt Antwerpsesteenweg – Schaliënhoevedreef – Walemstraat wordt veiliger gemaakt o.a. door het plaatsen van verkeerslichten. In de Koning Albertstraat worden de afvoerkolken verplaatst en  voert ook Aquafin werken uit. De werken starten op 20 augustus en zijn ten laatste 27 september achter de rug.
 
De inwoners werden over de werken en de bijhorende omleidingen per brief geïnformeerd. De bussen van de Lijn worden in Mechelen-Noord naar Rumst geleid over de E19, maar tussen de R6 en Walem zouden de busreizigers op eigen kracht op hun bestemming moeten geraken.
 
“We zijn uiteraard tevreden met deze werken, maar dat veel schoolgaande kinderen bij de start van het nieuwe schooljaar op eigen kracht van Walem naar de bushalte aan Pauwels moeten gaan is niet aangewezen. Het is ver en vooral de oversteek van de R6 is te gevaarlijk”, zegt Caroline Gennez.

Een oplossing werd gezocht en gevonden in samenwerking met De Lijn. “We willen het gebruik van het openbaar vervoer zoveel mogelijk stimuleren, zeker ook bij de start van een nieuw schooljaar”, vult Karel Geys aan. “De pendeldienst is een goede oplossing en zal vertrekken vanuit Walem dorp en rijden tot aan de Oude Antwerpsebaan. De reizigers kunnen dan overstappen op de lijnen 500, 5 en 7 richting Mechelen. Ze moeten nooit langer wachten dan 10 minuten en zelfs geen straat oversteken. Ook een  wachthuisje is voorzien. Kortom, een snelle én veilige oplossing”, besluit Geys.

Alle inwoners van Walem zullen eerstdaags door de stad per brief geïnformeerd worden over de bijkomende dienstverlening. 

Traject pendelbus
De pendelbus zal rijden als één grote lus, vertrekkende vanuit Walem dorp (wachthalte hoek Lange Zandstraat - Antwerpsebaan)

 • vertrekkende vanuit Walem dorp (wachthalte hoek Lange Zandstraat - Antwerpsebaan)
  - rechts Liersesteenweg - rechts R6 - links Antwerpsesteenweg (eerste overstapmogelijkheid op lijn 500 aan halte Pauwels)
  - Antwerpsesteenweg (tweede overstapmogelijkheid aan halte Tuinbouwschool op lijn 500 &  stadslijnen 5 en 7 )
  - Antwerpsesteenweg (derde overstapmogelijkheid, halte Galgestraat op  lijn 500 &  stadslijnen 5 en 7 )
  - vervolgens rechts via Oude Antwerpsebaan en Galgestraat terug naar Antwerpsebaan om aan de halte Tuinbouwschool (richting Walem) tijd af te wachten
  - De pendel zal een korte wachttijd hebben vooraan in de wijk Otterbeek om niet in de weg staan op de Antwerpsesteenweg. De pendel maakt wel een keermanoeuvre zoals lijn 5/7 aan het strijkatelier achteraan in de wijk.
  - De vertrektijden van de shuttle worden afgestemd op lijn 500 en vertrekt dan terug richting Walem.
  - De reizigers van de pendel hebben om de 10 minuten aan de halte tuinbouwschool een stadslijn 5 of 7 alwaar ze in het centrum en aan het station te Mechelen geraken, dit bovenop de reguliere lijndienst van lijn 500.