Uit een enquête van het Socialistisch ziekenfonds blijkt dat amper één oudere op zeven met zijn pensioen de rusthuisfactuur kan betalen. Een op vier zou ook de opname uitstellen wegens te duur.

Een probleem dat iedereen kan overkomen, vraagt om een oplossing waar iedereen zijn schouders onder zet!

Het Socialistische ziekenfonds organiseerde in maart een bevraging bij rusthuisbewoners en hun verwanten. Circa 800 mensen hebben gereageerd. Een kwart van de ondervraagden gaf aan dat de hoge rusthuisfactuur een reden was om een noodzakelijke opname uit te stellen. Slechts bij een beperkt aantal bewoners (14 procent) volstaat het pensioen om de factuur te betalen.

Liefst 86 procent moet andere bronnen aanspreken om de maandelijkse factuur te betalen: 53 procent gebruikt zijn spaargeld; 23 procent verkoopt of verhuurt zijn huis; 6 procent krijgt hulp van het OCMW; 18 procent zoekt steun bij familie.

66 procent van de ondervraagden is dan ook niet tevreden over de kostprijs van het rusthuis. Het gros van die factuur bestaat uit de dagprijs, circa 1.300 euro per maand, maar die wordt verzwaard met allerlei supplementen. De enquête geeft verder aan dat geneesmiddelen en doktersbezoeken belangrijke bijkomende kosten zijn. Deze resultaten bevestigen de algemene indruk dat de rusthuisfactuur als te hoog ervaren wordt.

"Daarom maken we van de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur ook een breekpunt voor de verkiezingen. We willen niet dat mensen die heel hun leven hard gewerkt hebben op hun oude dag nog bij hun kinderen moeten gaan bedelen, omdat ze hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen. Daarom stellen wij duidelijk dat de rusthuisfactuur nooit hoger mag zijn dan het pensioen. Dat kan door de pensioenen te verhogen. Zo willen we dat iedereen op termijn zeventig procent van zijn laatste inkomen krijgt. Verder willen we de zorg- en de woonkost van elkaar scheiden. Voor het wonen willen we sociale tarieven invoeren en voor de zorgkosten pleiten we voor een zorgmaximumfactuur. Want een probleem dat iedereen kan overkomen, vraagt om een oplossing waar iedereen zijn schouders onder zet.