Het voornemen van Minister van Pensioenen Bacquelaine om de gelijkgestelde periodes - dat zijn dagen die je niet werkt (bvb. door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen of tijdskrediet) maar momenteel wel in rekening gebracht worden bij de berekening van je pensioen - verder af te bouwen, vraagt om actie. Samen met de collega's en vakbonden was het verzamelen blazen aan het Egmontpaleis in Brussel om duidelijk onze stem te laten horen: "Nee tegen langer werken voor minder pensioen!"