Er is de laatste tijd erg veel te doen over ons pensioen: Gaan we nog wel een pensioenhebben? Hoeveel zal dat zijn? En hoe lang zullen we moeten werken? Zijn onze pensioenen nog wel betaalbaar? En hoe kunnen we daar zeker van zijn? Vele vragen, nog weinige antwoorden. Daarom vragen we aan Karin Temmerman, volksvertegenwoordiger voor sp.a en specialiste ter zake hoe het nu zit met deze vragen? En of zij antwoorden heeft op de uitdagingen van de toekomst?

Karin Temmerman: ‘De betaalbaarheid van de pensioenen is zeker een uitdaging, maar een die haalbaar is. De pensioencommissie stelt heel duidelijk in haar rapport dat de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar blijven, met het systeem dat we nu hebben, als er een aantal hervormingen gebeuren.’

De federale regering heeft met één pennentrek beslist om de pensioensleeftijd op te trekken tot 67 jaar. Wat sp.a voorstelt is een echte hervorming: een loopbaan van 42 jaar. Dat is werkbaar en rechtvaardig voor iedereen. Wie op 18 begint kan op zijn 60ste met pensioen. En wie langer werkt, wordt daar extra voor beloond.

Karin Temmerman: ‘Het is niet omdat je de pensioenleeftijd verhoogt, dat mensen ook langer kunnen werken. Een andere maatregel - opnieuw volgens de pensioencommissie - is dat men niet alleen de gelden haalt uit de lonen zoals nu gebeurt, maar dat men ook op kapitaal gaat belasten om die pensioenlast betaalbaar te houden.'

Zijn de pensioenennog betaalbaar? En hoe kunnen we daar zeker van zijn? Met een infoavond zullen wij u antwoorden geven.

Karin Temmerman, sp.a-kamerlid uit Gent maakt de balans op van wat de regering heeft beslist over onze pensioenen: is werken tot 67 de énige oplossing, of kan het rechtvaardiger?

Na de toelichtingen bestaat er de mogelijkheid om bij de pensioenexperten van Bond Moyson vragen te stellen over uw individuele situatie.

Inkom gratis!