Het ventilatiesysteem in zaal Rex voldoet niet.  Bij grotere evenementen wordt de temperatuur in de zaal te hoog en is ook de luchtkwaliteit in zowel de zaal als het sanitair gedeelte onvoldoende.  Ook is de verwarmingsinstallatie is verouderd en moest dringend aangepast worden.  Daarom keurde de gemeenteraad een bestek goed voor het optimaliseren van de verwarmingsketels en de aanpassen van het ventilatiesysteem.  De werken worden geraamd op €  71.813,00.

De heraanleg van de Dreef en de afkoppeling van de Magerbeek start in het najaar.  Donderdag 29 juni was er een tweede bewonersbijeenkomst.  Ze kregen er toelichting over het verloop en de timing van de werken.  Ook werden er de aangepaste plannen toegelicht. Zo werd er een bijkomend verkeersplateau voorzien ter  hoogte van de Kuypersstraat.  De werken werden toegewezen aan aannemer ATF nv en kosten € 1.154.363,11.  Daarvan komt € 631.394,78 ten laste van de gemeente.  Aquafin en Infrax subsidiëren het overige deel.

Sinds twee jaar gebruikt Essen geen pesticiden meer bij de bestrijding onkruid.  Chemische bestrijdingsmiddelen zijn immers zeer slecht voor het oppervlaktewater en kankerverwekkend.  Nadat eerder de klinkers aan de hoofdingang van het gemeentehuis in de Kapelstraat opnieuw werden ingevoegd komen in september de pui van het gemeentehuis en de voegen van de klinkercirkels op het Heuvelplein aan bod.  Ze worden uitgespoten en opnieuw met een speciale emulsie worden ingevoegd, zodat onkruid geen kans meer krijgt.  Bruidsparen en andere bezoekers zullen dus vanaf oktober kunnen flaneren over een mooie pui.  Raming: € 23.111,00.

De gemeentelijke uitleendienst ontleent heel wat materialen. Podiumelementen, tafels, stoelen, tentoonstellingspanelen, vlaggenmasten, nadarbarelen, fuifkoffers,  …   Het ter beschikking stellen en leveren van deze materialen betekent jaarlijks een serieuze uitgave.  Zowel naar onderhoud en aankoop, maar vooral ook naar de inzet van personeel.  Dat is een bewuste keuze van dit bestuur.   Want we willen het rijke verenigingsleven en de talloze buurt- en wijkorganisaties in onze gemeente goed ondersteunen en een hart onder de riem steken.  En, daar hoort ook het op niveau houden van de materialen die ontleend worden.  Daarom werden onlangs ter vervanging 250 nieuwe stoelen aangekocht voor een bedrag van € 3.267,00.