Omdat sp.a iedereen kansen wil geven, roept het een netwerk van perinatale zorg in het leven. De missie: een brede waaier (zorg-)specialisten samenbrengen om toekomstige ouders uit kwetsbare milieus de allerbeste begeleiding te geven.

Wist je dat kinderen uit kwetsbare milieus twee keer meer kans hebben om te vroeg geborente worden en later drie keer meer risico lopen op cognitieve problemen? Wist je dat kinderen uit een kwetsbaar gezin die naar de kinderopvang gaan, op hun eerste dag kleuterklas 700 woorden meer kennen dan kinderen uit een gelijkaardig gezin die dat niet doen? De begeleiding van ‘kwetsbare’ kinderen is essentieel om te vermijden dat ze in een vicieuze cirkel terechtkomen.


Medische + sociale ondersteuning

Terwijl die begeleiding vaak pas start als het kind geboren is, onderstrepen alsmaar meer studies het belang van zorg voor de geboorte – perinatale zorg. En die gaat verder dan de medische mogelijkheden om vroeggeboorte of eventuele andere problemen op te sporen. Er is ook nood aan een sociaal netwerk dat de toekomstige moeders én vaders van nabij kan opvolgen tijdens de zwangerschap.


Perinataal netwerk

sp.a lanceert daarom in elke gemeente/stad een perinataal netwerk dat verschillende experts samenbrengt: sociale diensten, het CAW, Kind en Gezin, mutualiteiten, huisartsen, vroedvrouwen, thuisbegeleidingsdiensten, het Huis van het Kind en eventuele lokale partners. De professionele samenwerking tussen die partners, elk met hun eigenheid, zorgt voor expertise en competenties. Door de koppen bijeen te steken, krijgen ze een overzicht van de bestaande perinatale dienstverlening en kunnen ze eventuele hiaten opsporen. Vanuit die inzichten kunnen ze op maat van de noden van de stad of gemeente de nodige projecten uitwerken:

  • een overzicht maken van wie de toekomstige ouders bij welke signalen zal doorverwijzen en naar waar
  • een infobrochure opstellen voor anderstalige ouders
  • zich engageren om bij elke nieuwe ouder langs te gaan en de nodige dienstverlening voor te stellen
  • enz.


De beste zorg voor zoveel mogelijk kinderen

Samenwerking met het Huis van het Kind lijkt daarbij een evidentie. Het Huis, dat door Kind&Gezin wordt gesubsidieerd, brengt verschillende overheden, organisaties, vrijwilligers en burgers samen die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen met kinderen. Het concept van een perinataal netwerk sluit hier perfect bij aan. Het kan een ideale start zijn van zo’n Huis of het kan intensief met de Huizen van het Kind samenwerken. Op die manier krijgen nog meer – kwetsbare – gezinnen de best mogelijke zorg.