Voor sp.a Evergem is het niet duidelijk waar deze meerderheid naar toe wil met de verstedelijking in Sleidinge. Overal rijzen appartementen als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt wel dat Gargamel in Smurfenland bezig is, waarbij Gargamel de NVA symboliseert.

Wij verwijzen naar het project ‘Red Wilfried’: 5 bomen van 180 jaar oud staan te wachten op de kettingzaag voor de bouw van een nieuw appartement. De dienst ANB (objectieve beslissingsmatrix) adviseert zelfs om deze bomen te behouden, wegens niet vervangbaar en zeer bepalend voor het dorp. De bomen staan aan de perceel rand of in een zone die volgens het BPA nu niet ingekleurd is als bouwzone (maar als groenzone op het perceel).  Maar de projectontwikkelaar, die in Sleidinge in de omgeving al heel wat appartementen heeft gebouwd, is nietsontziend en weigert enige toegevingen te doen om groen en bouw te combineren en harmoniseren.

Het is perfect mogelijk om een winstgevende projectontwikkeling te doen op dit terrein EN deze bomen te behouden. In de gemeenteraad van oktober stelden we vast dat de NVA een amendement op onze gelijkaardige vraag had ingediend om zoveel mogelijk historische belangrijk groen te behouden. Helaas zijn de bouwplannen binnen en merken we van hun belofte helemaal niets. Grote woorden, maar geen daden en dus GEEN VERANDERING.

 We juichen andere boomplantacties in de kanaaldorpen van de meerderheid toe, maar op het gebied van groen en ruimtelijke ordening is er in Sleidinge nog altijd geen doordachte visie... Op dat gebied blijft Sleidinge in de kou staan.

Daarom vroeg gemeenteraadslid Katty Van de Voorde in de gemeenteraad van januari 2017, om een denktank op te richten met burgerparticipatie als basis en dit als een eerste start naar eventuele verdere uitbreiding naar andere deelgemeenten.

De meerderheid stemt tegen dit voorstel en wil geen oproep naar de burgers doen om samen tot concrete ideeën en beslissingen te komen. Wat blijft nog over van de slogan "Luisteren naar de toekomst"? Wil CD&V Evergem luisteren naar de inwoners van de gemeente en mee bouwen aan de toekomst van elke burger? Hier blijft het bij vage woorden op papier, stelt Katty Van de Voorde verontwaardigd.