Eind vorige week werd Meerhout even het centrum van een polemiek rond het al dan niet uithangen van de regenboogvlag. Onze sp.a afdeling werd hier door N-VA zonder basis gepresenteerd als zijnde homofoob. Hieronder de reactie van sp.a Meerhout op het incident.

 

Daar Sp.a Meerhout steeds actief pluralistisch in de samenleving heeft gestaan en een gelijke behandeling voor iedere inwoner wenst te garanderen ongeacht geaardheid, geslacht of afkomst, betreuren wij dat de niet gefundeerde geruchten gelanceerd door N-VA over de regenboogvlag voor waar werden aangenomen zonder dat wij werden gecontacteerd.

 

We nemen dan ook met stijgende verbazing kennis van de berichtgeving als zouden wij net als N-VA Denderleeuw holebi’s ongelijk behandelen. Wie dit beweert kent de Sp.a en Meerhout niet.

Sp.a Meerhout betreurt dat N-VA Meerhout in het bijzonder en N-VA in het algemeen voor de zoveelste keer halve waarheden en hele leugens gebruikt om de aandacht af te leiden van hun eigen problemen. Ze vinden het nodig om in Meerhout bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten en te polariseren, in plaats van open te staan voor elkeen en elke overtuiging.

 

Het is zeer vreemd dat de partij voor wie begrippen als “racisme” relatief zijn, de eerste is om op twitter anderen valselijk van homofobie te beschuldigen. N-VA stuurt dit doelbewust zonder een feitelijke basis te hebben.

 

Spoedig zal in Meerhout aan Ons Volkshuis de regenboogvlag te zien zijn, maar wat zeker zo belangrijk is: Sp.a Meerhout heeft steeds de pluralistische waarden op elk moment uitgedragen.

Hoewel het uithangen van een vlag een belangrijk symbool is, meent Sp.a Meerhout immers dat daden belangrijker zijn. Men zal dan ook van geen van onze verkozenen uitspraken kunnen terugvinden zoals “Waarom moet alles, wat buiten de norm valt, steeds in de verf gezet worden?” of “racisme is relatief en wordt te makkelijk ingeroepen voor persoonlijk falen”.

 

Zulke uitspraken kunnen niet teniet worden gedaan door een enkele dag een bepaalde vlag uit te hangen. Sp.a Meerhout neemt dan ook bijzonder aanstoot aan het feit dat zij door de N-VA, een partij waarbinnen deze uitspraken zonder meer worden getolereerd, wordt beschuldigd van homofobie.

Mocht iemand twijfelen aan bovenstaande uitspraken of van gedachten willen wisselen over deze problematiek dan is men van harte welkom op 1 mei in café Ons Volkshuis bij een gratis drankje en hapje.