De sp.a afdelingen van Schaarbeek en van Sint-Joost-ten-Node vragen de vernietiging van de coöptatie van een FDF-Vlaming in de Politieraad. 

De sp.a vraagt aan Voorzitter van de Politieraad Bernard Clerfayt om de eer aan zichzelf te houden door de coöptatie van de heer Van Cleemputte te laten herroepen en een bijkomend lid dat werkelijk tot de Nederlandstalige taalgroep behoort te coöpteren.

 

Schaarbeeks gemeenteraadslid Bernadette Vriamont en schepen Bea Meulemans van Sint-Joost-ten-Node (sp.a) vragen de Gouverneur en de Minister van Binnenlandse Zaken om de beslissing van coöptatie van Eddy Van Cleemputte in de Politieraad van de zone Noord - samengesteld uit de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Joost - te schorsen en te vernietigen.

Bernadette Vriamont kreeg de officiële bevestiging dat de verklaring van taalaanhorigheid van Van Cleemputte niet voldoet aan de wettelijke bepalingen van artikel 22bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek : "Het FDF misbruikt de wetgeving om één van haar leden in de politieraad te benoemen en zo de Vlaamse partijen die wettelijk recht hebben op een extra zetel buiten te houden."

lees ook: http://www.s-p-a.be/regionaal/nieuws/nieuwsitem.asp?iDivisionID=90&iID=14013