Persconferentie 21/12/2017

Torhout 2024.

Beste dames en heren van de pers,

Vandaag zijn wij hier bijeen om de lijsttrekkers en lijstduwer bekend te maken van sp.a Torhout voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zij zullen bij uitstek ons programma en onze waarden uitdragen die we zullen voorleggen aan de kiezer.

Onze doelstellingen zijn eenvoudig. Wij willen een programma uitdragen dat sociaal, duurzaam en nabij is. Wat dit programma precies zal inhouden, zal later doorheen de campagne blijken.

Maar ook elke kandidaat belichaamt natuurlijk het programma. Zij leggen u straks uit wat zij verstaan onder sociaal, duurzaam en nabij.

Wat de waarden zijn van onze partij is gemeenzaam gekend en vertalen wij dagdagelijks in onze politieke werking. Op een positieve en constructieve manier willen wij bruggen bouwen tussen de politiek en de inwoners van Torhout. Dit is ook de filosofie achter onze postfietsen die al enkele maanden in het straatbeeld staan: zoals de postbode vroeger willen wij een warm en verbindend element zijn in de samenleving en het leven van de mensen. Dat zullen wij doen voor iedere Torhoutenaar, want iedereen telt mee en heeft een meerwaarde voor onze stad.

Wie zal die doelstellingen nu belichamen bij de komende verkiezingen?

Beginnen doe ik met de lijsttrekker, dat is Paul Dieryckx. Straks zal hij voorstellen wat voor hem de woorden sociaal, duurzaam en nabij betekenen.

Paul draait al geruime tijd mee in onze sp.a afdeling en is steeds ten dienste van de partij blijven werken. Nu hij met pensioen is en meer tijd kan vrijmaken voor de politiek in Torhout, kan hij zich voor meer dan 100% inzetten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en de komende legislatuur. Als fractieleider heeft hij de voorbije jaren getoond waarvoor hij staat en de sp.a op een positieve, kritische maar tegelijk constructieve manier gestalte gegeven.

De tweede plaats op de lijst zal ingenomen worden door Ine Debruyne. Samen met Paul Dieryckx vormt zij een mooie tandem man – vrouw en een combinatie van vernieuwing, enthousiasme, idealisme, realisme en ervaring. Ook Ine zal straks voorstellen wat de woorden sociaal, duurzaam en nabij voor haar betekenen.

Ine wordt voor ons het speerpunt voor de jeugd. Zij kent als geen ander de noden van gezinnen met kleine kinderen. Ook het verenigingsleven kent geen geheimen voor Ine.

Amper 30 jaar en zo kan zij perfect de link leggen met de jeugd. Wij zouden immers graag de kloof tussen jongeren en politiek verkleinen in Torhout.

Op de derde plaats vindt u Nick Mouton terug. Binnen enkele dagen wordt hij 40, nog relatief jong dus, en toch heeft hij al heel wat politieke ervaring op de teller. Zo was hij van 2006 tot 2012 schepen in de gemeente Lovendegem. Ook werkte hij 7 jaar lang bij de commissie Welzijn in het Vlaams Parlement. Door zijn engagement in diverse verenigingen kent hij perfect de noden van onze Torhoutse inwoners. Hij is uit het goede hout gesneden om aan politiek te doen. Nick zal straks uitleggen wat de woorden sociaal, duurzaam en nabij voor hem betekenen.

Ook een lijstduwer is niet onbelangrijk, dit is een plaats voor politieke kandidaten met een reeds gevuld palmares.

Onze lijstduwer is Martine Vanwalleghem. Van haar verneem jij straks ook wat voor haar de betekenis is van sociaal, duurzaam en nabij.

Martine is ons baken in woel water. Dankzij haar ervaring in de politiek en haar beroepsgerelateerde kennis is zij een absolute meerwaarde voor onze lijst. Haar rationele kijk op de dingen zorgen er voor dat er steeds eenduidige en eenvoudige oplossingen worden geboden aan de meest complexe problemen. 

Paul Dieryckx:

Ik ben 61 jaar en meer dan 40 jaar gehuwd met Mia Plovier. Wij hebben 1 dochter Brenda en 1 kleindochter Lizzie, waar ik heel graag mee bezig ben.

Ik heb Mechanica gestudeerd en ook nog een jaar management gevolgd aan de Vlerick School te Gent en aan de RUG een jaar juridische specialisatie voor gerechtsexpert gedaan.

Beroepshalve heb ik bijna mijn volledige carrière in de automotive branche doorgebracht. Eerst in een management functie en zowat 20 jaar in een directiefunctie verantwoordelijk voor fleetmanagement en internationale aankoop. Hiervoor heb ik ook enkele jaren vanuit Parijs gewerkt en verder ook veel in het buitenland verbleven.

Politiek werk ik reeds meer dan 40 jaar voor de partij, meestal achter de schermen en als OCMW Raadslid. De laatste 3 jaar als fractieleider van sp.a / Groen in de Gemeenteraad.

Vanuit deze ervaring en mede door het feit dat ik nu voldoende tijd en heel veel goesting in dit mandaat kreeg, heb ik positief geantwoord op de vraag van de partij om de lijst aan te voeren.

De campagne is voor ons gebouwd rond de  kernwoorden sociaal, duurzaam en nabij.

Sociaal staat voor mij voor:

Alle mensen helpen, in het bijzonder het begeleiden naar werk, een geschikte woning vinden of juist een geschikte huurder vinden, gezonde leefomgeving, financiële stabiliteit, uit het isolement geraken van eenzaamheid…..

Duurzaam staat voor mij voor:

Streven naar een gedragen beleid met meer groen, een moderne stadskern, een toekomstgericht energiebeleid, duurzame en veilige mobiliteit, lokaal ondernemerschap en gezonde financiën

Nabij staat voor mij voor:

Hard werken aan een progressief veiligheidsbeleid met politie in de buurt, een klantvriendelijk bestuur dicht bij de mensen, scholen – kinderopvang – cultuur en sport die ook een spil zijn voor de verbondenheid van de stad en de buurt.

Ik ben ervan overtuigd dat wij met een sterk team kunnen aantreden en de kiezer ook wel oor en oog zal hebben voor onze doelstellingen voor onze stad.

Ine Debruyne (29)

Dossierbeheerder werkloosheid ABVV

OCMW-raadslid

Ik ben zelf geboren en getogen in Torhout en maakte ook de keuze om mijn eigen kinderen hier te laten opgroeien. Dat maakt dat voor mij de lat hoog mag liggen wat betreft de omgeving en mogelijkheden die Torhout aan kinderen, jongeren en gezinnen biedt. In dat opzicht wil ik een sterk sociaal beleid, dat alle Torhoutse jongeren kansen biedt om zich hier te ontplooien.

Duurzaamheid betekent voor mij kwaliteit, degelijkheid, met zicht op de toekomst. Aandacht hebben voor de noden van vandaag en morgen.

Nabijheid wil voor mijn zeggen dat politiek in eerste plaats buttom-Up moet zijn, rechtstreeks vanuit de mensen. Als jonge mama moet ik de meeste politieke recepties aan mij voorbij laten gaan, maar je vindt me wel aan de schoolpoort, in de sporthal, bij de ouders op het speelplein. Uit die contacten komen de beste ideeën en politieke aandachtspunten.

Nick Mouton:

Coördinator opleidingscentrum voor de publieke sector en de social profit

Zo’n vier jaar geleden zijn we met ons gezin verhuisd naar Torhout, de thuisstad van mijn echtgenote die hier studeerde en opgroeide. We hebben drie kinderen van 4, 8 en 10 jaar oud. Zelf ben ik sinds mijn studentenjaren politiek geëngageerd. Dus bijna 20 jaar. 6 jaar daarvan als schepen van onder meer cultuur, lokale economie, personen met een beperking. 7 jaar als parlementair medewerker rond welzijnsthema’s.

4 jaar geleden heb ik een grondige balans opgemaakt en besloten dat mijn politiek engagement niet meer strookte met mijn waarden. Ik heb toen een positieve keuze gemaakt voor sp.a. Ik werd meteen in het bad gegooid en stond in 2014 als 1e opvolger op de Europese lijst. Ik heb toen in sneltempo Torhout leren kennen via de huisbezoeken en later de lokale politiek en het verenigingsleven.

Sociaal:

Sociaal betekent voor mij dat het bestuur meer inzet op mensen die het moeilijk hebben. Niet passief maar actief op zoek gaan naar jongeren, gezinnen en ouderen die in de problemen zitten wegens schulden, gezondheidsproblemen, verslavingen, een onaanvaardbare woonsituatie of vereenzaming. Het bestuur mag niet haar hoofd in het zand steken zoals nu maar al te vaak gebeurt. Achter heel veel huisdeuren schuilen veel problemen. Het stadsbestuur moet samen met andere welzijnsorganisaties de handen in elkaar slaan en actiever optreden.

Duurzaam:

Duurzaam betekent dat het bestuur doorgedreven moet meewerken aan een mentaliteitsverandering. Het stadsbestuur moet een uitgewerkte visie hebben over alternatieve mobiliteit, een fietsvriendelijke stad, windenergie, enz. Dat gaat over grote zaken maar ook over kleine dingen. Waarom bvb. niet kiezen voor herbruikbare bekers op de sociale kerstmarkt en andere stadsevenementen boven weer tonnen afval.

Nabij:

De stad kan een zeer sterke incubator zijn voor samenhang en zo nabij de mensen iets voor hen betekenen. De stad moet echter de verenigingen niet vervangen, niet in de plaats van hen willen innemen. De stad moet de bestaande verenigingen maximaal ondersteunen, dus zeker niet de subsidies afbouwen, en ook groepen zoals kunstenaars enz. stimuleren om de handen in elkaar te slaan. Als voormalig schepen van cultuur was die zelforganisatie één van de realisaties waar ik het meest trots op was.

Martine Vanwalleghem

Ik ben Martine Vanwalleghem, 56 jaar en gehuwd met Danny Boussauw. Mama van Evelyne en Tim en oma van Louise.

Ik werk als kantoorverantwoordelijke in het ziekenfonds Bond Moyson te Torhout.

Ruim 24 jaar ben ik al mandataris voor onze sp.a afdeling.

Sociaal:

Solidariteit tussen alle lagen van de bevolking. Iedereen kansen geven om zich te ontplooien op alle mogelijke vlakken. Dit zowel beroepsmatig als in vrije tijd. Onze Torhoutse inwoners hebben recht op een menswaardig bestaan van wieg tot kist.

Duurzaam:

Een lange termijnvisie ontwikkelen, en daarmee bedoel ik dat je twee tot drie generaties vooruit kijkt. Dit zowel op vlak van mobiliteit, huisvesting, energie, stadskernvernieuwing, natuur en noem maar op.

Nabij:

In de dertig jaar dat ik beroepsmatig tussen de Torhoutse bevolking sta heb ik geleerd dat je vaak met kleine dingen grootse resultaten boekt. Iedereen zijn probleem, hoe klein het ook is, is voor die persoon een “wereld probleem”. Die kleine problemen ter harte nemen is nabij de mensen staan.

Zoals u kon horen van onze lijsttrekkers en lijstduwer, staan zij vaak tussen de mensen,  niet tijdens een receptie aangeboden door stad Torhout maar op totaal andere momenten. Tijdens recepties en huldigingen hoor je te vaak hoe de huidige meerderheid naar de mond gepraat wordt. Wij horen vaak andere meningen en net deze meningen willen onze toekomstige mandatarissen ter harte nemen. Aan politiek doen zoals Ine het zegt van beneden naar boven en alzo de kloof tussen politiek en inwoner van Torhout verkleinen.


Danny Boussauw

Voorzitter sp.a Torhout