De OCMW-medewerkster Diane Huts heeft 35 jaar dienstjaren op de teller als maatschappelijk assistente op het OCMW. Ze wordt in de bloemetjes gezet door OCMW-voorzitter Johnny Reweghs en OCMW-secretaris Nicole Debecker.

1 april 1984 start van            pionier Diane op het OCMW Glabbeek

Bij de fusie van de gemeente Glabbeek kwam Diane als pionier terecht in het OCMW, zij begon 1 april 1984  (35 jaar) geleden als enigste werkneemster te werken op het OCMW van de nieuwe fusie gemeente Glabbeek met als opdracht armenzorg en sociaal beleid.

Het OCMW Glabbeek is ondertussen uitgegroeid tot een organisatie met een 40tal medewerk(st)ers en geeft een veel ruimere invulling van de opdracht dan vroeger. Binnen het sociaal beleid is ook de thuiszorg een kerntaak van OCMW Glabbeek geworden. Thuiszorg bestaat erin om de ouderen van onze gemeente zolang mogelijk in hun eigen thuisomgeving te laten wonen en dit door de zorgen van onze medewerk(st)ers.

OCMW Glabbeek dankt Diane voor haar 35 jaar lange inzet als maatschappelijk assistente en haar toewijding als verantwoordelijke van de dienst maaltijdbedeling. Het OCMW drukt ook grote waardering uit voor de sociale, begripvolle, zorgende en collegiale persoonlijkheid van Diane.