De eerste week van februari staat ook dit jaar weer in het kader van de strijd tegen pesten. Afgelopen weekend kreeg de Basisschool St-Pieter en Sint-Guido uit Anderlecht nog de prijs ‘Pesten-dat-kan-niet’ voor zijn antipestbeleid. Fouad Ahidar: ‘Dat vind ik een goede zaak, want elk gepest kind is er één te veel!’

‘En toch’, voegt hij eraan toe: ‘Ondanks al die goede initiatieven eist pesten nog altijd een grote tol. Elk jaar stappen jonge mensen uit het leven omdat ze gepest werden. Onlangs bereikten ons hoopvolle cijfers uit een rapport van de UGent in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie: er wordt minder gepest. Toch is de strijd nog niet gestreden. De groep blijft groot: 19 % (in 2010 was het nog 24,5 %) van de scholieren wordt nog altijd minstens één keer om de twee maanden gepest. Bovendien is de de groep van kinderen die zwaar gepest wordt (minstens één keer per week) even groot. Het is net die groep jongeren die het risico lopen om op lange termijn schade te ondervinden.’

Fouad Ahidar: ‘Daarom kunnen we pesten niet dulden. Nooit! Het moet eigenlijk altijd aandacht krijgen! Een actieweek is niet genoeg voor mij. We mogen niet aanvaarden dat jongeren en kinderen zelfmoord plegen of ongelukkig zijn omdat ze gepest worden. Voor mij is dit thema een strijdpunt de komende jaren. Ik wil dat er concreet iets gebeurt. We zijn al lang genoeg aan het praten. Het gaat over het welzijn van onze jeugd zowel binnen als buiten de school!’

Op 12 maart organiseert Fouad Ahidar een lezing met twee experts over de taalgrenzen heen: Gie Deboutte (Nl) en Benoît Galand (Fr). Ze geven in het Brussels parlement uitleg aan ouders, medeleerlingen, pedagogen, leerkrachten en iedereen die ooit met pesten geconfronteerd werd. Je krijgt er tips over hoe om te gaan met pesten, wat je ertegen kan doen en hoe je kinderen die gepest worden kan helpen.

Voor meer info over de lezing: pesten.harcelement@gmail.com of 02/549.66.55