Meer dan 30.000 kinderen en jongeren worden elk jaar gepest. Dat is een tragisch cijfer, want de impact van pesten is groot. Het taboe is de laatste jaren doorbroken, maar er is nog veel werk aan de winkel. Daarom gaat Vlaams Parlementslid Bert Moyaers de boer op met een ronde over pesten. Hij praat met jongeren, ouders, leerkrachten en welzijnswerkers over hoe je pestproblemen succesvol kan aanpakken. Met die input gaan we in het parlement aan de slag.

Pesten kan diepe wonden slaan. Wonden die je voor de rest van je leven meedraagt. Hersenonderzoek wees uit dat relationele trauma’s sporen nalaten in de hersenen van kinderen en jongeren. “Daardoor hebben ze het moeilijk om zowel zichzelf als anderen te vertrouwen”, zegt Bert Moyaers. “Pesten zorgt ervoor dat hun kijk op de wereld zodanig door elkaar geschud wordt dat ze moeilijker aansluiting vinden bij een groep waar ze zich veilig en gesteund kunnen voelen. Wellicht is dat de reden waarom een aantal jonge mensen de pesterijen niet van zich af kan schudden, zelfs al maken ze de overstap naar een andere school. 

Maar ook de pesters zelf worden niet beter van hun gedrag. Bert Moyaers: “Het pesten levert hen geen vrienden op, integendeel. Zogenaamde vrienden laten hen meestal als eerste vallen. En als hun pestgedrag uitgroeit tot een antisociale houding, ontwikkelen zij zich tot personen die veel schade aanrichten, zowel bij zichzelf als thuis, op school en later in hun beroepsleven.” 

Bert Moyaers betreurt dan ook dat Vlaanderen nog niet genoeg doet om pesten aan te pakken. “Er zijn wel al organisaties die pesten op de agenda zetten, maar in vergelijking met andere landen staan we nog niet ver. Zo investeren Noorwegen, Zweden, Finland, Ierland, Engeland, Spanje … al jaren in onderzoek. Pesten is er zelfs een bijzonder aandachtspunt bij het aftoetsen van de zorgkwaliteit in de scholen.Dat moeten we in Vlaanderen ook kunnen. We moeten werk maken van een Vlaams actieplan. Een actie die verder reikt en krachtiger is dan ons vrijwillig initiatief. Als de overheid, het onderwijsveld,de welzijnssector, de media en jongerenorganisaties de handen in elkaar slaan, kunnen we een stevig statement maken.”

Wie meer wil weten over pesten en hoe het te voorkomen, vindt heel wat info terug op www.kieskleurtegenpesten.be, een partnerorganisatie die een aantal verenigingen samenbrengt voor overleg rond preventie en aanpak van pesten. Het netwerk organiseert elk jaar de Vlaamse Week tegen Pesten: kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen roepen pesten samen een halt toe met activiteiten en acties. Je kan er ook terecht voor het uitlenen van educatief materiaal over pesten.