“Pesten kan voortaan ook bestraft worden zonder dat slachtoffers formeel klacht moeten neerleggen, maar de 'pestbewijzen' onmiskenbaar aantoonbaar zijn”, licht Karin Jiroflée toe.

De Kamer organiseerde hoorzittingen met jeugdrechters, advocaten en magistraten. Er kwam een Kamerbrede consensus over het voorstel om af te stappen van belaging (incl. pesten) als ‘klachtmisdrijf’, zoals in zowel het voorstel van sp.a als in dat van Open Vld werd geamendeerd.

“Pesten wordt voortaan na goedkeuring van de wetswijziging ook strafbaar zónder dat er formeel klacht wordt ingediend door het slachtoffer van pestgedrag of stalking. Daardoor is pesten ook strafbaar in het geval het slachtoffer uit angst voor zijn belager niet onmiddellijk een klacht neerlegt. Ik ben tevreden dat door het parlementair debat in de Kamer Justitie nu sneller inspeelt op het stijgend fenomeen van pesten”, besluit Karin Jiroflée.