De VZW Sint-Annendael gaat op de hoek van de Vestenstraat met de Pesthuizenstraat de bestaande gebouwen afbreken om daar een nieuwe sporthal te bouwen.

De werken zullen van zo'n omvang zijn dat om veiligheidsredenen de Pesthuizenstraat gedurende de werken wordt afgesloten tussen de Vestenstraat en de Grauwzustersstraat.

Voor voetgangers en fietsers wordt er een doorgang van 1,50 m breed voorzien.

De werken starten op 19 september 2016 en zullen vermoedelijk duren tot april 2018.

Tijdens de verlofperioden (Kerstmis, zomervakantie) worden de rijweg en voetpaden terug opengesteld voor het verkeer.

Voor het stapelen van materialen en het plaatsen van werfburelen zal een gedeelte van de parking aan het zwembad worden gebruikt.

Concreet betekent dit dat de bibliotheek, de muziekschool, de Buitenschoolse Kinderopvang, het archief, de school in de Rode Kruisstraat en de VZW Sint-Annendael enkel nog bereikbaar zijn via de Veemarkt-Rode Kruisstraat of via de Schaffensestraat-Begijnenstraat.

BRON: Stad Diest - www.diest.be