Een warm, sociaal beleid voor elke Bomenaar staat daarbij hoog op de agenda.

Beiden zijn, ondanks hun leeftijd, al ervaren rotten in de politiek. Peter De Ridder was in de jaren negentig en tweeduizend het jongste Vlaams parlementslid ooit en was al zes jaar schepen in Boom, Rik Röttger is intussen al zeven jaar gedeputeerde voor de provincie. Ze nemen de fakkel over van Patrick Marnef die als burgemeester achttien jaar lang Boom heeft gemaakt tot wat het vandaag is en dat – dat wordt te vaak vergeten – in veel moeilijkere financiële omstandigheden dan het gemeentebestuur dat vandaag kan doen.

De Ridder staat bekend als iemand die een compromis nuttig vindt, als het het algemeen belang dient, maar die tevens even onwrikbaar kan zijn indien dit niet zo is. Röttger is dan weer de diplomatie zelve. Patrick Marnef zal zeer enthousiast en gesterkt door zijn jarenlange bestuurservaring de BOOM één ploeg in de gemeenteraad verder aanvoeren. Daarenboven zal hij de vernieuwde  ploeg ook electoraal en inhoudelijk met al zijn energie ondersteunen en begeleiden. Die samenwerking alleen al maakt van BOOM één een heel sterk team.

“Onze uitdaging is om een warm, sociaal beleid te voeren in Boom omdat hier net als in de rest van Vlaanderen het asociale de bovenhand neemt. Maar zowel de zwakkeren in de maatschappij als de middenklasse betalen het gelag”, zegt De Ridder die tevens een lange staat van dienst heeft in het Boomse verenigingsleven en zo dag in dag uit een vinger aan de pols heeft bij wat er echt leeft bij de Bomenaar.

Meer en meer mensen zijn vragende partij voor alternatieven voor de asociale maatregelen en de daaraan gekoppelde facturen. De Bomenaar betaalt vandaag jaarlijks honderden euro meer dan vroeger, maar nog steeds wordt op dezelfde nagel van de zogeheten ziekenhuisbelasting geklopt terwijl dit bestuur ze al vijf jaar had kunnen afschaffen.”

Alternatieven zijn er nochtans genoeg, ook in Boom. Iedereen spreekt immers steeds hardere en rechtsere taal tot hij of zij zelf nood heeft aan sociale voorzieningen en hulp nodig heeft. De voorbije vijf jaar hebben ons geleerd dat je daarvoor niet bij de huidige meerderheid moet aankloppen.

Zes jaar stilstand, zes jaar achteruitgang

“Ondanks het adagio van 'de kracht van verandering' hebben we in Boom weinig zien veranderen ten goede. De leegstand in het winkelcentrum is nooit zo hoog geweest, het zwembad werd gesloten, de kinderarmoede is nooit zo hoog geweest, het openbaar groen is verloederd, de criminaliteitscijfers dalen helemaal niet ondanks de vele camera's, er is paniek binnen de lokale politiezone omtrent een fusie met Mechelen, het ene na het andere megalomane project dat de Bomenaar honderdduizenden euro's gaat kosten wordt gelanceerd, speelgoed als e-bikes wordt de Bomenaar door de strot geduwd… zonder zich af te vragen of onze inwoners dat eigenlijk allemaal wel willen.”

“De Bomenaars verdienen beter. En verwijzen naar twaalf of achttien jaar socialistisch beleid is daarbij zinloos en echt wel een grijsgedraaide plaat intussen. Daar kan deze meerderheid zich al lang niet meer achter verstoppen: dit bestuur kon al vijf jaar de knop omdraaien als ze dat wensten. Bovendien is de huidige context in Boom compleet anders dan die van tien jaar geleden. Alleen al op het vlak van financiën bijvoorbeeld valt het manna uit de hemel maar de Bomenaar krijgt er te weinig voor terug.”

Boom voor iederéén en niet voor enkelen

Met de keuze voor Peter De Ridder kiest BOOM één duidelijk voor een beleid en een programma dat er staat voor iederéén en niet voor enkelen.

Inspraak voor alle Bomenaars, niet enkel voor projectontwikkelaars en immobiliënmakelaars (Tomorrowlandmiddelen moeten door buurten en burgers zelf besteed worden, wijkraden moeten opnieuw inspraak krijgen en méé praten en beslissen over hun wijk.)

Aandacht voor alle Bomenaars, ook diegenen die het moeilijker hebben (structurele aanpak van kinderarmoede, geen mediagenieke doekjes voor het bloeden. Een realistisch woonbeleid voor de Bomenaars, geen rampzalige aankooppolitiek enkel voor de handelsas. Sport- en cultuuraccomodatie voor iedereen, niet enkel voor bevriende clubbestuurders of politieke vriendjes.)

Investeringen in alle wijken, niet enkel in het Centrum (waar staan de ledschermen? In het centrum. Waar koopt Goed.Wonen véél te véél panden, in het centrum. Waar is de enige straat heraangelegd? In het centrum. Welke plannen worden nu gelanceerd? Alleen voor het centrum.)

Echte democratie herstellen, in plaats van achterkamertjespolitiek (de verkozenen in de gemeenteraad beslissen, niet de vriendjes in verdoken besturen als AGB en Goed.Wonen, zonder rekenschap te moeten afleggen.)

Het kan anders, er zijn genoeg alternatieven

“Er wordt de mensen verteld dat er geen alternatief is, geen keuze. Maar die is er wel degelijk en met die korf van alternatieven willen we naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zit eerlijk gezegd al lang in de gemeentepolitiek, maar heb nog nooit een bestuursploeg gezien die op vijf jaar tijd en dus in een recordtempo zoveel krediet verloren is bij de Bomenaar.”

De Ridder, Röttger en Marnef doen alvast een eerste warme oproep naar eenieder die er hetzelfde over denkt en met dit Boom vooruit wil. “Onze lijst zal een mix zijn van ervaren mandatarissen die onmisbaar zijn in de uitvoering van dat warme beleid en al vele kilometers op de teller hebben in bestuursfuncties maar ook jonge of frisse krachten die mee de gemeentebelangen willen dienen. Het moet en het kan anders, als we dat maar met genoeg mensen willen.”